Unip-Dealu Cetăţuica

Despre

 

Localizare

          Situl arheologic de la Unip-Dealu Cetăţuica (comuna Sacoșu Turcesc) este amplasat în zona centrală a județului Timiș, în marginea estică a Pădurii Unip, fiind în parte acoperit de aceasta. Deși se află la nici 8 km S-SE față de Timișoara, zona sitului este izolată de marginea urbei prin trecerea în apropiere (300 m nord) a râului Timiș.
          Geografic, "Dealu Cetăţuica" se încadrează Câmpiei joase a Timișului Inferior, fiind amplasat pe un grind de nisip, un mic "deal" datorat aluviunilor Timișului, care curgea pe aici înainte de regularizarea sa.

 

Structura sitului

          Situl, amplasat în mare măsură pe platoul unui grind natural înălțat cu circa 3 m față de împrejurimi, se prezintă sub forma unei "acropole" delimitate și apărate natural de cursul Timișului pe trei dintre laturile acestuia. Suprafaţa platoului grindului ocupă o suprafață de peste 5 hectare.
          Prospecţia magnetometrică efectuată în 2007 și 2009 a confirmat existenţa unei structuri liniare, care înconjoară platoul pe marginile sale estice și nordice (zone în care vegetaţia a permis realizarea prospecţiunii magnetometrice), sugerând existența unei fortificări.

 

Locuirea sitului

          "Dealu Cetățuica" și zonele limitrofe "dealului" au fost locuite pe parcursul a trei epoci istorice majore, prima epocă e fierului, a doua epocă a fierului și epoca migrațiilor.
          Pentru prima epocă a fierului se constată cea mai intensă locuire de pe platoul superior, în timp ce pentru a doua epocă a fierului se surprinde, cu mici excepții, o prezență consistentă a unor complexe rituale. Deși foarte slab cercetat, platoul inferior prezintă urme de locuire dacică, fapt ce sugerează existența aici a unei zone civile la un moment dat. Cercetările campaniilor viitoare vor urmări să lămurescă contemporaneitatea acestei așezări cu gropile rituale și firavele urme de locuire cercetate pe platoul superior. Deși descoperirile încadrate epocii migrațiilor, reprezentate de o comunitate de slavi, sunt mai firave din punct de vedere cantitativ, acestea ocupă o suprafață însemnată a platoului "Cetățuicii".

Cercetarea

          În august 2007, în cadrul proiectului eGISpat Timiș, o echipă de la Universitatea de Vest, coordonată de către Liviu Măruia, redescoperă cu dificultate punctul numit "Dealu Cetăţuica", o zonă izolată aflată la 3 km NV față de satul Unip, de care aparține administrativ. În toamna aceluiaşi an situl devine obiectul unor cercetări ample de suprafață.
          Pe lângă perieghezele efectuate în împrejurimile "Cetățuicii", pentru conturarea unei imagini complete a zonei, sunt realizate acum măsurători topografice arheologice, dar și prospecțiuni magnetometrice. Rezultatele coroborate ale acestor trei tipuri de investigații non-invazive, desfășurate pe parcursul a două săptămâni, au creionat o imagine de ansamblu spectaculoasă a sitului, conturându-se acum potențialul științific major pe care-l reprezenta "Dealu Cetăţuica".
          Din anul 2009 situl devine șantier-școală al Universității de Vest din Timișoara, alături de castrul roman de la Jupa-Tibiscum (jud. Caraș-Severin), pentru studenții anului I ai secției de Istorie și masteranzii anului I ai secției de Arheologie și Mediu în Contextul Dezvoltării Durabile, care își desfășoară aici practica obligatorie de specialitate.
          Din 2009 și până în prezent cercetarea sistematică invazivă s-a desfășurat an de an, cu rezultate din cele mai spectaculoase, atât pentru epoca Regatului Dac, cât și pentru prima epocă a fierului sau epoca migrațiilor, celelalte două locuiri prezente pe acest sit.

 

ArheoVest și cercetarea de la Unip

          Din anul 2013, ArheoVest devine partener al Universității de Vest în cadrul cercetărilor de pe "Dealu Cetăţuica", numeroși membrii ai asociației implicându-se în cercetarea de aici de-a lungul tuturor campaniilor de săpătură.
          Colectivul de cercetare al sitului pentru perioada 2009-2013 a fost compus din cadrele didactice ale Secției de Istorie de la Universitatea de Vest: prof. univ. dr. Adrian Bejan, lect. univ. dr. Liviu Măruia, lect. univ. dr. Dorel Micle, în ultimii ani de campanie alăturându-se echipei și tineri absolvenți, membrii ArheoVest.

Expoziția "Dacii din Câmpia Bănățeană"

          După 5 ani și tot atâtea campanii de săpături, materialele arheologice recoltate, deosebit de bogate, au permis organizarea unei expoziții, care are ca scop popularizarea cercetărilor și a șantierului-școală de la Unip-Dealu Cetăţuica.
          Astfel, obiecte vechi, care văd lumina zilei după sute sau chiar mii de ani, sunt expuse împreună cu povestea lor în cadrul Universității de Vest din Timișoara pentru ca orice doritor să aibe acces la ele.
          Dintre descoperirile efectuate, de departe cele mai numeroase sunt cele de factură dacică, datând din perioada Regatului Dac (sec. I î.Hr. – I d.Hr.), dar alături de acestea s-au descoperit și obiecte de prima epocă e fierului (sec. IX-VIII î.Hr.) sau din epoca migrațiilor, de factură slavă (sec. VI-VII d.Hr.).
          Obiectele dacice, constând în bună măsură în vase ceramice, ilustrează o varietate mare de activități ale acestei comunități. Astfel, de la păstrarea proviziilor, gătit, servitul mesei și al băuturilor ori iluminat, activități cotidiene de bază ale dacilor de pe Dealu Cetăţuica, toate își regăsesc povestea în vesela dezgropată cu migală de mâna arheologilor. Pe lângă aceste activități comune au putut fi recontituite și activități mai speciale din sânul comunității dacice de aici, cum ar fi prelucrarea osului și a cornului, joaca copiilor, activitățile femeiești de zi cu zi (torsul, călcatul etc.) ori, mai ales, obiceiurile rituale de depunere a ofrandelor, activitate sacră regăsită în numeroasele gropi rituale descoperite la Unip în acești primi ani.
          Pe lângă vitrinele care prezintă cele mai importante piese descoperite în primii ani de campanie de la Unip-Dealu Cetățuica, expoziția conține și machete ale celor mai importante structuri săpate, acestea constând în reconstituiri la scară naturală a unei gropi rituale, văzută în secțiune, a unui cuptor dacic de pâine, dar și a unui cuptor slav de încălzit locuința. Toate vitrinele și machetele sunt însoțite de panouri explicative ilustrate cu numeroase imagini din timpul săpăturii, hărți ori reconstituiri grafice, menite să recompună și să prezinte cât mai fidel lumea dispărută a oamenilor care au viețuit cândva pe "Dealu Cetăţuica".

Copyright 2013 Arheovest Association Timișoara - promoting the archaeological heritage of Banat
Joomla templates 1.7 by Hostgator