In Honorem Valeriu Sîrbu: Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie,
ArheoVest, Nr. IX

Timişoara, Noiembrie 2021,

Editor: Sorin FORȚIU,
Coordonator: Dorel MICLE,

DVD-ROM: Adrian CÎNTAR,

WEB: Sorin FORȚIU și Claudiu TOMA,

Asociația "ArheoVest" din Timișoara, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2021,
Vol. I: Arheologie, pp. 1‒520; Vol. 2: Metode Interdisciplinare și Istorie, pp. 521‒940,

ISBN 978-606-020-407-7 (General)

ISBN 978-606-020-408-4 (Vol. I)

ISBN 978-606-020-409-1 (Vol. II)

 

 

VOLUM INTEGRAL

 

 

CUPRINS

          SUMMARY                          *                     SOMMAIRE                        *                        INHALT

 

 • Coperta

 • Cuprins

 • Valeriu Sîrbu ((Tablou / Tabula Gratulatoria / Elogia / Opera Științifică)
 •  

  PARTEA ÎNTÂI

  ~ ARHEOLOGIE ~

  Marius-Mihai Ciută, Despre zonele arheologice protejate și modul de definire al acestora în România
  About the archaeological protected areas and how there are defined in Romania

   

  Dragoș Nicolae Neagu, Cercetări de suprafață în punctul "Peninsula", județul Constanța (I)
  Surface surveys in "Peninsula" point, Constanta County (I)

   

  Kata Szilágyi, The social traces of cultural globalisation in the Neolithic Period in the Carpathian Basin
  Urmele sociale ale globalizării culturale în Perioada Neolitică în Bazinul Carpatic

   

  Octavian-Cristian Rogozea, Descoperiri neolitice și eneolitice recente în județul Timiș (IV)
  Neue Neolithikum und Aeneolitikum Entdeckungen in Kreis Timiș (IV)

   

  Radian-Romus Andreescu, Monica Mărgărit, Prismatic bone figurines from the Sultana-Malu Roșu settlement (Southern Romania)
  Figurine prismatice de os descoperite în situl de la Sultana-Malu Roșu (sudul României)

   

  Cristian Schuster, Alexandru Morintz, Cernavoda I: o expresie culturală a indo-europenilor?
  Cernavoda I: a Cultural Expression of the Indo-Europeans?

   

  Corneliu Beldiman, Silviu Gridan, Diana-Maria Beldiman, Date noi privind locuirile preistorice în sud-estul Transilvaniei. Un vârf de săgeată din corn de cerb descoperit pe teritoriul com. Hălchiu, jud. Brașov
  New data about the Prehistoric habitation in South-East Transylvania. A red deer arrowhead discovered on the territory of Hălchiu Commune, Brașov County

   

  Vasile Diaconu, Adela Kovacs, Despre o categorie de artefacte din corn de cerb atribuite Bronzului Târziu din nord-estul României
  About a category of deer antler artefacts assigned to the Late Bronze Age in north-eastern Romania

   

  Corina Borș, New considerations about the Bîlvănești – Vinț series of hoards. Bronze adornments from Lăceni and Tărtăria-Podu Tărtăriei vest
  Noi considerații despre seria de depozite Bîlvănești – Vinț. Piese de podoabă din bronz de la Lăceni și Tărtăria-Podu Tărtăriei vest

   

  Alexandru Berzovan, Adela Kovacs, Two Late Iron Age Hillforts in the Northern Moldavian Plateau: Văculești-Dealul Podiș and Șendriceni-Dealul Țiclău / Cetate (Botoșani County, Romania)
  Două cetăți din perioada timpurie a celei de-a doua epoci a fierului în nordul Podi-șului Moldovei: Văculești-Dealul Podiș și Șendriceni-Dealul Țiclău / Cetate (județul Botoșani)

   

  Silviu Ene, Dorel Micle, Silviu Iliuță, Alin Diaconu, Descoperirile arheologice de tip La Tène din așezarea Giarmata Vii-2, jud. Timiș
  Archaeological discoveries of the La Tène type from the Giarmata Vii-2 settlement, Timiș County

   

  Horea Pop, Un cuptor celtic de olar descoperit la Coșeiu, județul Sălaj
  A Celtic Pottery Kiln discovered at Coșeiu, Sălaj County

   

  George-Dan Hânceanu, Zargidava și Tamasidava. Refolosirea sistemului de fortificație din Preistorie în Antichitate
  Zargidava and Tamasidava. Reuse of the fortification system from Prehistory to Antiquity

   

  Aurora Pețan, Ansamblul terasat fortificat de la Alun-Piatra Roșie
  The fortified terrased ensamble at Alun-Piatra Roșie

   

  Marija Ljuština, Jelena Cvijetić, Echo from the past? A contribution to comprehension of antique painted pottery from Montenegro
  Ecouri din trecut? O contribuție la înțelegerea ceramici pictate antice din Muntenegru

   

  Ana Cristina Hamat, Ștefan Georgescu, Despre așezarea fortificată de la Coronini-Culă în Antichitate. Scurtă privire la istoriografia subiectului
  About the fortified settlement from Coronini-Cula in Antiquity. A short overview on the historiography of the subject

   

  Marius Gheorghe Barbu, Elemente de coloană romane identificate recent în localitatea Vețel, jud. Hunedoara
  Roman column elements recently identified in Vețel, Hunedoara County

   

  Eugen D. Pădureanu, Cu privire la zona Defileului Mureșului ‒ Lipova și împrejurimi în epoca romană (II)
  Regarding the Mureș Gorge ‒ Lipova and surrounding areas during the Roman Period (II)

   

  Horia Ștefan Mariș, Noi puncte arheologice descoperite pe raza localității Secusigiu, județul Arad
  New archaeological points discovered around Secusigiu, Arad County

   

  Cătălin Borangic, Mircea Negru, Elena Gavrilă, Cenotaf, arme și ritual din Epoca Migrațiilor Timpurii descoperite la Snagov, Ilfov
  Cenotaph, weapons and ritual from the Early Migration Era discovered at Snagov, Ilfov County, Romania

   

  PARTEA A DOUA

  ~ METODE INTERDISCIPLINARE ~

  Iharka Szücs-Csillik, Zoia Maxim, Some crucial constellations in the Neolithic: Gemini-Taurus and Sagittarius-Scorpius
  Câteva constelații cruciale în neolitic: Gemeni-Taur și Săgetător-Scorpion

   

  Vasile Palaghie, Cornelia-Magda Lazarovici, Gheorghe Lazarovici, Noi piese de aur şi os din atelierul de podoabe de la Cheile Turzii
  New gold and bone pieces from the jewelry workshop at Cheile Turzii

   

  Sergiu-Constantin Enea, Dumitru Boghian, Sergiu Popovici, Felix-Adrian Tenca-riu, Andrei Asăndulesei, Casandra Brașoveanu, Ion Ciobanu, Angela Simalcsik, Considerații preliminare referitoare la cercetarea tumulului T1/2021 de la Crucea (com. Lungani, jud. Iași, România)
  Preliminary considerations regarding the T1/2021 barrow research from Crucea (Lungani comm., Iași County, Romania)

   

  Alexandra Comșa, Iharka Szücs-Csillik, Astronomical orientation research in two cemeteries belonging to the Monteoru Culture
  Cercetarea orientărilor astronomice în două cimitire aparținând culturii Monteoru

   

  Cătălin Nicolae Pătroi, Iharka Szücs-Csillik, Alexandru Cristian Beșliu, The aligned prehistoric fortification system from Portărești
  Sistemul de fortificaţie preistoric aliniat de la Portărești

   

  Hedy M-Kiss, Preliminary study on two needles with textile fragment and archaeological textile thread
  Studiu preliminar asupra două ace cu fragment textil și fir textil arheologic

   

  ~ ISTORIE ~

  Alexandru Berzovan, Un istoric al cercetării cetăților de la începutul celei de-a Doua Epoci a Fierului din spațiul est-carpatic românesc
  A History of Research of the early Late Iron Age forts from the East-Carpathian region of Romania

   

  Radmila Zotović, Private buildings in Serbia during Roman Reign – Epigraphic Sources (Based Analysis)
  Clădiri private din Serbia în timpul epocii romane – surse epigrafice (analiză de bază)

   

  Nicolae Hurduzeu, Considerations on the spirits of the dead in Roman culture
  Considerații privind spiritele morților la romani

   

  Aleksandr Symonenko, Depiction of the battle horse from Olbia
  Descrierea calului de lupta de la Olbia

   

  Coriolan H. Opreanu, Omahar versus Aunachar

   

  Sorin Forțiu, 1177: castrul/cetatea Timiș(oara) ‒ atestare documentară
  1177: castrum Timiș (Timișoara fortress) ‒ documentary attestation

   

  Marian Cosac, Despre arheologi și orientarea în cercetarea arheologică în cadrul Muzeului Banatului în anii '70‒'80 ai secolului trecut
  About archaeologists and the orientation in archaeological research with in Banatului Museum in the '70s‒ '80s of previous century

   

  ~ DOSAR ARHEOVEST ~

  Karolinische Landesaufnahme

  Ridicarea topografică militară carolină a Banatului (1718‒'25) (I)

  Sorin Forțiu, Mappa Von Dem Temesva[r]er. District. ... Im Jahr 1720.
  Harta districtului Timișoara ... în anul 1720

   

  Coperta

  Proiect realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş

   

   

  Copyright 2013 Arheovest Association Timișoara - promoting the archaeological heritage of Banat
  Joomla templates 1.7 by Hostgator