ArheoVest, Nr. VIII: In Honorem Alexandru RĂDULESCU,
Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie,

Timişoara, noiembrie 2020,

Vol. 1: Arheologie, Vol. 2: Metode Interdisciplinare și Istorie,

Editor: Sorin FORȚIU;
Coordonator: Dorel MICLE;

DVD-ROM: Adrian CÎNTAR;

WEB: Sorin FORȚIU și Claudiu TOMA;

Asociația "ArheoVest" din Timișoara, JATE-Press Kiadó, Szeged, 2020,

Vol. 1: pp. 1–416 + DVD-ROM, Vol. 2: pp. 417–870,

ISBN 978-963-315-464-9 (Összes / General),

ISBN 978-963-315-465-6 (I. kötet/volumul 1),

ISBN 978-963-315-466-3 (II. kötet/volumul 2).

 

 

VOLUM INTEGRAL

 

 

CUPRINS

          SUMMARY                          *                     SOMMAIRE                        *                        INHALT

 

 • Coperta

 • Cuprins

 • Alexandru Rădulescu (Tablou / Elogium)
 •  

  ~ ARHEOLOGIE ~

  Sabin Adrian Luca, Piese sculpturale din piatră, preistorice, descoperite pe Lotul 1 (Alba Iulia), Situl 2, al autostrăzii A10 Sebeș-Alba – Turda
  Prehistoric stone sculptures discovered on the Sector 1 (Alba Iulia), Site 2, of the A10 Sebeș-Alba – Turda highway 0

   

  Silviu Gridan, O inovaţie eneolitică din sud-estul Transilvaniei. Lama ariuşdeană de seceră de la Rupea 4 - La Movilă (Rupea, jud. Braşov)
  An Eneolithic innovation from southeastern Transylvania. Ariușd-Cucuteni sickle blade from settlement Rupea 4 - La Movilă (Rupea, Brașov County, Romania)

   

  Adela Kovács, Limitation and delimitation of the cult space – the entrance as transition space
  Limitarea și delimitarea spațiului cultic ‒ intrarea ca spațiu de tranziție

   

  Călin Ghemiş, Mihai Rotea, Nona Palincaș, Mihai Netea, János Emődi, Tiberiu Sava, Ioana Meleg, Viorel Lascu, Marius Robu, Mihai Baciu, Tudor Marin, Mircea Răchită, Ionuț Jeican, Oana Gâza, Andreea Dima, The graves of the Roșia Group from Izbucul Topliţei Cave: considerations regard-ing its absolute chronology
  Mormintele grupului Roșia din peștera Izbucu Topliței: o primă evaluare a cronolo-giei lor absolute

   

  Mihai Rotea, Nona Palincaș, Jeanette Varberg, Mihai Netea, János Emődi, Cătălin Rişcuţa, Corina Borș, Sorin Oanță-Marghitu, Călin Ghemiş, Tiberiu Sava, Antoniu Marc, Tiberiu Tecar, Mircea Răchită, Diana Bindea, Mihaela Sopincean, Adrian Sopincean, Radu Pușcaș, Armina Miclăuș, Oana Gâza, Andreea Dima, The sanctuary hoard from Cioclovina cu Apă Cave: revisiting its relative and absolute chronology
  Tezaurul sanctuarului din peștera Cioclovina cu Apă: o reevaluare a cronologiei sale relative şi absolute

   

  Silviu Ene, Dorel Micle, Silviu Iliuță, Alin Diaconu, Noi dovezi ale locuirii Cruceni-Belegiš în Câmpia Joasă a Timișului. Notă arheo-logică privind cercetările preventive din situl MV 17, efectuate pe amprenta casei Ștefan Pane, Str. Deta, com. Moșnița Nouă, jud. Timiș
  New evidence of Cruceni-Belegiš Culture living in the Low Plain of Timiș River. The preventive archeological excavations from the MV 17 site, on the Ștefan Pane house footprint, Str. Deta, com. Moșnița Nouă, Timiș County, Romania

   

  Alexandru Berzovan, Mircea Oancă, Mircea Mamalaucă, Contribuții privind topografia unor cetăți din perioada de început a celei de-a Doua Epoci a Fierului situate în sudul Podișului Moldovei (sec. 5‒3 îHr)
  Contributions regarding the topography of some early Late Iron Age forts located in the southern part of the Moldavian Plateau (5th ‒ 3rd centuries BC)

   

  Cătălin Borangic, Un tip rar de pumnal sica
  A rare type of a Thracian sica dagger

   

  Aurora Pețan, Monumente pierdute. "Turnul circular" de la Sarmizegetusa Regia
  Lost monuments. The "circular tower" from Sarmizegetusa Regia

   

  Marius Gheorghe Barbu, Mihaela Simion, Castrul Micia. 1. Stadiul cercetărilor
  Castrum Micia.1. Research stage

   

  Eugen D. Pădurean, Cu privire la zona defileului Mureșului ‒ Lipova și împrejurimi în epoca romană
  Regarding the Mureș Gorge ‒ Lipova and surrounding areas during the Roman Period

   

  Dorel Micle, Iosif Vasile Ferencz, Considerații privind drumul roman între Germisara și Ampelum
  Considerations regarding the Roman road between Germisara and Ampelum

   

  Mihaela-Denisia Liușnea, Fragmente inedite de turibula din arealul castellum-ului de la Bărboși (Tirighina, Galați)
  Fragments of turibula discovered in the area of the castellum from Bărboși (Tirighina, Galați, Romania)

   

  Dorel Micle, Octavian-Cristian Rogozea, Contribuții la repertoriul descoperirilor atribuite secolelor II‒IV din vestul României (II)
  Contributions to the repertory of discoveries from Western Romania attributed to the period between the 2nd and the 4th centuries (II)

   

  Sorin Marcel Colesniuc, Tiberiu Potârniche, Aurel Mototolea, Traian Cliante, Simina Margareta Stanc, Intramuros archaeological research at Sacidava. Preliminary information
  Cercetări arheologice intramuros la Sacidava. Informații Preliminare

   

  Erwin Gáll, Réka Fülöp, Mihály Huba Hőgyes, “Periferiile periferiilor”? Fenomen arheologic sau stadiul cercetării: de ce nu au fost descoperite necropole din perioada secolelor VIII‒X în Transilvania estică și cen-trală, respectiv în nordul și centrul Olteniei și Munteniei?
  “The peripheries of the peripheries”? Archaeological phenomenon or the current state of research: why there have been no necropolises discovered in eastern and central Transylvania and respectively in northern and central Muntenia and Oltenia, dating between the 8 and 10 Centuries?

   

  ~ METODE INTERDISCIPLINARE ~

  Dragoş-Nicolae Neagu, Schimbările climatice și influența acestora asupra începuturilor neoliticului din Dobrogea
  Climate change and their influence on the beginning of the Neolithic in Dobruja

   

  Iharka Szücs-Csillik, Zoia Maxim, Gheorghe Lazarovici, Celestial connections at three settlements from Vinča Civilization: Parța-Tărtăria-Turdaș. Arrow-Hook and Noose-Ladder
  Legături cerești la trei așezări din civilizația Vinča: Parța-Tărtăria-Turdaș. Săgeată-Cârlig și Buclă-Scară

   

  Gheorghe Lazarovici, Cornelia-Magda Lazarovici, China – Europa. Legături etno-culturale sau convergenţe? Studiu de etnoreligie
  China – Europe. Ethno-cultural links or convergences? Study in ethnoreligion

   

  Marian Cosac, Cercetarea carstului din Cheile Vârghișului (jud. Harghita): de la speologie la ar-heologie
  Carst research in Vârghiș Gorges (Harghita County, România): From Speology to Archeology

   

  Georgeta El Susi, Tipuri de animale gospodărite în dava geto-dacică de la Cârlomănești, jud. Buzău
  Animal breeds exploited in the Geto-Dacian dava from Cârlomănești, Buzău Coun-ty, Romania

   

  Olimpia Mureșan, Câteva considerații privind producerea și cercetarea compoziției chimice a sticlei arheologice (II)
  Some consideration about the production and the research of the chemical charac-teristic of the archaeological glass (II)

   

  Rodica-Mariana Ion, Sorin Tincu, Identificarea structurală, compozițională și morfologică a zonelor degradate de la Castelul Corvinilor, România
  Structural, compositional and morphological identification of damaged area detected at Corvins' Castle towers, Romania

   

  Hedy M-Kiss, Artefacte arheologice din piele conservate, expunere şi depozitare
  Archaeological preserved leather artifacts, exhibition and storage

   

  Alexandra Dutcon, Jan Vladimir Pavel Pauliny-Toth, 3D Modelling in Archaelogy. Some Free or Low Priced 3D Photogrammetric Pro-grams Using SfM
  Modele 3D în Arheologie. Câteva programe fotogrammetrice 3D gratuite sau la un preţ accesibil, care folosesesc SfM

   

  ~ ISTORIE ~

  Nicolae Hurduzeu, Considerations on goddess Hecate - Goddess of crossroads
  Considerații privind zeița Hekate - divinitate a răscrucii

   

  Alexandra-Andreea Rusu, Materialitate și simbol. Un studiu al dinamicii artei textile tradiționale din Sardinia
  Materiality and symbol. A study of the dynamics of traditional textile art in Sardinia

   

  Leonard Dorogostaisky, Ultimul Val (1950‒'56). Inutila povară a liniei de fortificații construită la granița cu Iugoslavia (I)
  The last limes (1950‒'56). The unnecessary burden of construction fortification line on the border with Yugoslavia (I)

   

  ~ DOSAR ARHEOVEST ~

  DESPRE PRIMII BANI DE SEVERIN

  Sorin Forțiu, Magnus Buzad, primul ban de Severin (~1228–'30)?
  Magnus Buzad, the first banus of Severin (~1228–'30)?

   

  Sorin Forțiu, Un Luca, care nu-i Iula, ban de Severin (1233)!
  A Luke, who is not Iula, banus of Severin (1233)!

   

  Coperta

  Proiect realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş

   

   

  Copyright 2013 Arheovest Association Timișoara - promoting the archaeological heritage of Banat
  Joomla templates 1.7 by Hostgator