ArheoVest, Nr. VII: In Honorem Sabin Adrian LUCA,
Interdisciplinaritate în Arheologie,

Timişoara, 23 noiembrie 2019,

Vol. 1: Arheologie, Vol. 2: Metode Interdisciplinare,

Editor: Sorin FORȚIU;
Coordonator: Dorel MICLE;

DVD-ROM: Adrian CÎNTAR;

WEB: Sorin FORȚIU și Claudiu TOMA;

JATEPress Kiadó, Szeged, 2019,

Vol. 1: pp. 1–578 + DVD-ROM, Vol. 2: pp. 599–1014,

ISBN 978-963-315-419-9 (Összes / General),

ISBN 978-963-315-417-5 (1. kötet/volumul 1),

ISBN 978-963-315-418-2 (2. kötet/volumul 2).

 

 

VOLUM INTEGRAL

 

 

CUPRINS

          SUMMARY                          *                     SOMMAIRE                        *                        INHALT

 

 • Coperta

 • Cuprins

 • Sabin Adrian LUCA (Tablou / Elogium / Activitatea Științifică)
 •  

  ~ ARHEOLOGIE ~

  Marian Cosac, George Murătoreanu, Loredana Niță, Alexandru Radu, Valentin Dumitraşcu, Ştefan Vasile, Paleoliticul mijlociu din situl Abri 122 - Cheile Vârghișului (jud. Harghita) - rezultatele cercetărilor lui István DÉNES
  Middle Paleolithic from the Abri 122 site - Vârghișului Gorges (Harghita County) - the results of the István DÉNES researches

   

  Marius-Mihai Ciută, Beatrice Ciută, Piese din alabastru descoperite în așezările vinciene timpurii din Valea Mureșului Mijlociu
  Artifacts made of alabaster, discovered in Early Vinča settlements from the Middle Mures Valley

   

  Mihai-Marius Dunca, Utilajul litic șlefuit de la Zăuan-Dâmbul Cimitirului
  Polished lithic tools from Zăuan-Dâmbul Cimitirului

   

  Zoia Maxim, "Ținutul țaganilor" în neolitic
  Țaga land in Neolithic

   

  Tibor-Tamás Daróczi, Daggers and axes of the Copper Age Eastern Carpathian Basin
  Pumnale și topoare din epoca cuprului în estul Bazinului Carpatic Part)

   

  Silviu Gridan, Gheorghe Lazarovici, Cornelia-Magda Lazarovici, Constantin Aparaschivei, Olimpia Gridan, Contribuţii la cunoașterea culturii Petrești din sud-estul Transilvaniei - zona Rupea (jud. Brașov)
  Contributions to the understanding of the Petrești culture in southeast Transilvania - Rupea area (Brașov County, Romania)

   

  Aurel Melniciuc, Adela Kovács, Reprezentarea motivului șorțului din cadrul plasticii antropomorfe aparținând culturii Cucuteni
  Representation of the apron on the anthropomorphous statuettes from Cucuteni Culture

   

  Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Senica Țurcanu, Arina Hușleag, Sorin Ignătescu,
  Un cuptor ornamentat din faza Cucuteni A descoperit la Costești-Cier/Lângă Școală (jud. Iași)
  An ornate oven from phase Cucuteni A discovered at Costești-Cier/Lângă Școală (Iași County, Romania)

   

  Sergiu-Constantin Enea, Dumitru Boghian, Constantin Aparaschivei, Simina Margareta Stanc, Elena-Alexandra Cabat, Sorin Ignătescu, Consideraţii asupra unui complex cucutenian. Groapa 5/2015 din situl Costeşti‐Cier/Lângă Școală, jud. Iaşi
  Considerations on a Cucutenian feature. The pit no. 5/2015 from the Costești-Cier/Lângă Școală site, Iași County, Romania

   

  Gabriel Crăciunescu, Dansul în Oltenia în epoca bronzului
  La danse en Olténie à l’Age du Bronze

   

  Vasile Diaconu, Un celt hallstattian descoperit la Târgu Neamț. Informații vechi, rectificări și completări recente
  A Hallstattian socketed-axe discovered at Târgu Neamț. Old informations, corrections and recent additions

   

  Aurel Constantin Mototolea, Tiberiu Potârniche, Simina Margareta Stanc, Recent archaeological research in Tomis (Constanța)
  Cercetări arheologice recente în Tomis (Constanța)

   

  Alexandru Berzovan, Cătălin Borangic, Dobrovăț-Cetățuia, jud. Iași. Campania 2019
  Dobrovăț-Cetățuia, Iași County, Romania. 2019 Campaign

   

  Marius Ardeleanu, Locuirea dacică în Depresiunea Maramureș. Analiză statistică și interpretări istorice
  Dacian habitation in the Maramures Depression. Statistical view and historical interpretations

   

  Aurora Pețan, Cetatea dacică Piatra Roșie. Observații cu privire la planul fortificației de pe platou
  Piatra Roșie Dacian Fortress. Comments on the plan of the fortification on the plateau

   

  Mihai Cristian Căstăian, Cristian Constantin Roman, Adrian Cătălin Căsălean, Iosif Vasile Ferencz, Cercetări arheologice la Ardeu la sfârșitul secolului XX
  Archaeological research at Ardeu during the late XXth century

   

  Adrian Cătălin Căsălean, Artefacte din Munții Orăștiei aflate în depozitul Muzeului de Etnografie și Artă Populară din Orăștie
  Artefacts discovered in the Orăștie Mountains from the collection of the Museum of Etnography and Folk Art from Orăștie

   

  Mihaela Denisia Liușnea, Analiza fragmentelor de sticlă de epocă romană timpurie descoperite în arealul castellum-ului de la Barboși – Tirighina, Galați
  Analysis of the yearly Roman glass fragments discovered in the castellum area from Bărboşi ‒ Tirighina, Galaţi

   

  Marius Gheorghe Barbu, Mihai Vlad Vasile Săsărman, Un altar roman fragmentar descoperit recent la Micia
  A fragmentary Roman altar recently discovered in Micia

   

  Silviu Ene, Considerații asupra antefixelor din provincia Dacia
  Considerations on the antefixes in the province of Dacia

   

  Neculai Bolohan, Bianca Grigoraș, Cercetare arheologică de suprafață în punctul Dochia-La Perdele 2 (jud. Neamț). Analiza lotului ceramic
  Archaeological field survey at Dochia-La Perdele 2 site (Neamț County, Romania). The analysis of the pottery batch

   

  Florentina Mărcuți, Octavian-Cristian Rogozea, Contribuții la repertoriul arheologic al Banatului. Interfluviul Timiș‒Bega (Timișoara‒zona de frontieră cu Serbia)
  Contributions to the Archaeological Repertory of Banat Region. The Timiș‒Bega Interfluve (Timișoara‒border to Serbia area)

   

  Cassian Colban, Contribuții la repertoriul arheologic al comunei Periam (II)
  Contributions to Periam’s archaeological repertoire (II)

   

  Eugen Pădurean, Contribuție la monografia arheologică a municipiului Arad (II). Arad-Dâmbul Micălăcii
  Contribution to the archaeological monograph of Arad Municipality (II). Arad-Dâmbul Micălăcii

   

  Bogdan Alin Craiovan, Octavian-Cristian Rogozea, Remus Constatin Dumitru Dincă, Contribuţii la repertoriul descoperirilor medievale din jurul Timişoarei, jud. Timiş
  New medieval archaeological sites discovered within Timișoara and it’s surroundings

   

  ~ METODE INTERDISCIPLINARE ~

   

  Alexandra Dutcon, Jan Vladimir Pavel Pauliny-Toth, Alternative Method of Creating Laquer-Peel Profiles (Lackprofile, Lackabzüge)
  Metodă alternativă de creare cu lac a profilurilor stratigrafice

   

  Iharka Szücs-Csillik, Zoia Maxim, Gheorghe Lazarovici, Celestial connections at three settlements from Vinča civilization: Parța-Tărtăria-Mostonga. House and boat
  Legături cerești la trei așezări din civilizația Vinča: Parța-Tărtăria-Mostonga. Casa și Barca

   

  Corneliu Beldiman, Diana-Maria Beldiman, Un set de vârfuri de os descoperit în aşezarea eneolitică de la Turdaş-Luncă, jud. Hunedoara
  A kit of bone awls discovered in the Aeneolithic settlement of Turdaş-Luncă, Hunedoara County, Romania

   

  Beatrice Ciută, Archaeobotanical analysis on samples recovered from archaeological contexts from Banat and Transilvania belonging to La Tène Age
  Analize arheobotanice pe probe recuperate din contexte arheologice din Banat și Transilvania aparținând perioadei La Tène

   

  Simina Margareta Stanc, Exploatarea mamiferelor în siturile dacice de la Măgura Șimleului (jud. Sălaj). Studiu de caz: Șimleu-str. A. Mureșanu și Șimleu-Observator
  Mammals exploitation in the dacian sites from Măgura Șimleului (Sălaj County). Case study: Șimleu-A. Mureșanu street and Șimleu-Observator

   

  Olimpia Mureșan, Câteva considerații privind producerea și cercetarea compoziției chimice a sticlei arheologice (I)
  Some consideration about the production and the research of the chemical characteristic of the archaeological glass (I)

   

  Bogdan Condurăţeanu, Interdisciplinarity without Inter-Disciplinars: Errors, Horrors and Inventions
  Interdisciplinaritate fără inter-disciplinari: erori, orori şi invenţii

   

  Daria Dobrochna Dabal, Archaeometallurgical residues from Bozânta Mică-Grind, Maramureş, Romania
  Reziduurile arheometalurgice de la Bozânta Mică-Grind (jud. Maramureş)

   

  Laura Maria Beschiu, Laura Cristina Rusu, Monica Borlovan, Ovidiu Tiberiu David, Orthodontic status of a sarmatian man from the fourth century AD
  Statusul ortodontic al unui bărbat sarmat din secolul IV dHr

   

  Gheorghe Lazarovici, Cornelia-Magda Lazarovici, Alexandru Berzovan, Valentin Jujea, Ioan Rotariu, Cornel Galescu, Ioan Pârvu, Ioan Cojocaru, Sorin Marcel Colesniuc, Artă rupestră, semne și simboluri în Munții Cerna și ai Banatului. Studiu de etnoarheologie şi etnoreligie
  Rock art, Signs and Symbols in the Cerna and Banat Mountains. Ethnoarcheology and Ethnoreligion study

   

  Hedy M-Kiss, Leather archaeological artifacts, from preliminary study to conservation
  Artefacte arheologice din piele de la studiu preliminar la conservare

   

  ~ ISTORIE ~

   

  Remus Mihai Feraru, Celebrarea lui Dionysos. Sărbători ale asociațiilor dionysiace în cetățile grecești de la Pontul Euxin
  Celebrating Dionysos. Festivals of the Dionysiac associations in the ancient Greek cities at Pontus Euxinus

   

  Radmila Zotović, Development of society and city administration in Roman Viminacium
  Dezvoltarea societății și a administrației orașului în Viminacium

   

  Sorin Forțiu, Despre bani transsilvani
  On bani transsilvani

   

  Ioana-Terezia Pop, Preliminary study: anthroponymy from Maramureș County (14th to 16th century)?
  Studiu preliminar: antroponimia din comitatul Maramureș (secolele XIV‒XVI)

   

  Alexandra-Andreea Rusu, Viorica Slădescu, O arheologie a patronajului artistic. Dezvoltarea atelierelor de tapiseriei în Italia între secolele XV și XVII
  An archaeology of artistic patronage. The development of tapestry workshops in Italy between the XV and XVII centuries

   

  Nicolae Hurduzeu, Cu privire la unele reminescențe antice în practicile de îmbunare a morții în ritul funerar
  Considerations on some ancient reminiscences persisting in the ceremonies for taming the Death present in funeral rituals

   

  ~ DOSAR CHAMA ~

   

  Sorin Forțiu, Dubla fortificație medievală de la Chama (com. Sânandrei, jud. Timiș)
  The double medieval fortification at Chama (Sânandrei commune, Timiș County, Romania)

   

  Coperta

   

   

  Copyright 2013 Arheovest Association Timișoara - promoting the archaeological heritage of Banat
  Joomla templates 1.7 by Hostgator