ArheoVest, Nr. V: In Honorem Doina BENEA,
Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie,

Timişoara, 25 noiembrie 2017

Vol. 1: Arheologie, Vol. 2: Metode Interdisciplinare și Istorie,

Editor: Sorin FORȚIU (cu mulțumiri pentru ajutorul punctual
acordat lui Andrei STAVILĂ, Cristian OPREAN, Adrian CÎNTAR
și Simona REGEP); Coordonator: Dorel MICLE;

DVD-ROM: Adrian CÎNTAR;

WEB: Sorin FORȚIU și Claudiu TOMA.

JATEPress Kiadó, Szeged, 2017

Vol. 1: pp. 1–580 + DVD-ROM, Vol. 2: pp. 581–1282,

ISBN 978-963-315-358-1 (Összes / General)

ISBN 978-963-315-359-8 (I. kötet/volumul 1)

ISBN 978-963-315-360-4 (II. kötet/volumul 2)

 

 

VOLUM INTEGRAL

 

 

CUPRINS

          SUMMARY                          *                     SOMMAIRE                        *                        INHALT

 

 • Coperta

 • Cuprins

 • Doina Benea (Tablou / Tabula Gratulatoria / Laudatio / Gânduri ... / Activitatea științifică)
 •  

  ~ ARHEOLOGIE ~

  Sabin Adrian Luca, Ana-Maria Păpureanu, Florentina Mărcuți, Anamaria Tudorie, Date despre doi nasturi și o mărgea, piese realizate din Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758. Descoperiri de la Tărtăria-Gura Luncii (campania 2014)
  Data about two buttons and a bead, pieces made of Spondylus Gaederopus Linnaeus, 1758. Discoveries from Tărtăria-Gura Luncii (2014 campaign)

   

  Kata Szilágyi, Preliminary result of the lithic raw material distribution at the Alsónyék-Bátaszék Late Neolithic site (Southeastern Hungary)
  Rezultatele preliminare ale distribuției de materii prime litice din situl Neolitic târziu Alsónyék-Bátaszék (Ungaria de sud-est)

   

  Ancuţa Bobînă, Mihai Gligor, Plastic Art from the Neolithic and Eneolithic settlement at Alba Iulia-Lumea Nouă (Alba County). Zoomorphic clay representations
  Plastica zoomorfă din situl neolitic și eneolitic de la Alba Iulia-Lumea Nouă (jud. Alba)

   

  Adela Kovács, A column type statuette discovered at Ștefănești-Stânca Doamnei, Botoșani county
  O posibilă statuetă de tip “coloană” descoperită la Ştefănești-Stânca Doamnei, jud. Botoşani

   

  Cornelia-Magda Lazarovici, Gheorghe Corneliu Lazarovici, Bucraniul – simbol şi semn (Partea a III-a)
  Bucrania – symbol and sign (III rd Part)

   

  Mihaela-Maria Barbu, Mihai-Marius Ciută, Despre atelierul de confecţionat unelte aparţinând locuirii Coţofeni de la Şeuşa-Gorgan
  About a workshop for tools making belonging to Coţofeni habitation from Şeuşa-Gorgan

   

  Octavian-Cristian Rogozea, Dorel Micle, Remus Dincă, Materiale atribuite culturilor Coțofeni şi Noua descoperite în hotarul administrativ al localității Tărtăria (jud. Alba)
  Materials assigned to Coțofeni and Noua cultures discovered within the administrative limits of Tărtaria (Alba County)

   

  †Marius Moga, †Florin Medeleţ, Petru Rogozea, Materialele atribuite bronzului târziu de la Timișoara-Pădurea Verde
  Discoveries belonging to the late bronze age from Timișoara-Pădurea Verde

   

  Corina Borș, Luciana Rumega-Irimuș, Contexte arheologice cu ceramică de tip Basarabi spartă pe loc din situl hallstattian Tărtăria-Podu Tărtăriei vest (jud. Alba)
  Archaeological features with Basarabi type ceramics broken in situ from the site Tărtăria-Podu Tărtăriei vest (Alba County)

   

  Alexandru Berzovan, Sergiu-Constantin Enea, Dumitru Boghian, Carsten Mischka, Imren Tasimova, Cetatea getică de la Poiana Mănăstirii-Între Șanțuri, comuna Țibana, jud. Iași
  The Getic fort from Poiana Mănăstirii-Între Șanțuri, Țibana commune, Iași County

   

  Iosif Vasile Ferencz, Aurel Rustoiu, Adrian Căsălean, O fibulă puternic profilată de la Ardeu. Considerații privind pătrunderea fibulelor provinciale romane în Dacia la începutul secolului I dHr
  A strongly profiled brooch found in Ardeu. Considerations regarding the inmoving of the Roman provincial brooches in Dacia on the beginning of the I st century AD.

   

  Mihaela Denisia Liușnea, Fragmente inedite de ceramică romană, din categoria terra sigillata, descoperite la Barboşi, Galaţi
  Fragments of roman ceramic, from the terra sigillata category, discovered at Bărboşi, Galaţi

   

  Radmila Zotović, Funerary monuments from the site of Varošište near Požega
  Monumente funerare din situl Varošište de lângă Požega

   

  Radu Ota, Ilie Lascu, George Valentin Bounegru, A recently discovered mausoleum and the topic of existence of some funerary buildings at Apulum
  Un mausoleu descoperit recent și problema existenței unor asemenea construcții la Apulum

   

  Horea Pop, Oseminte umane în context nefunerar din epoca romană descoperite la Șimleu Silvaniei, jud. Sălaj
  Human remains in non-funerary contexts in the Roman period from Șimleu Silvaniei, Sălaj County

   

  Ioana Mărincean, Un sfeșnic de bronz descoperit la Potaissa
  A bronze candlestick discovered at Potaissa

   

  Ștefan V. Georgescu, Vasile Marinoiu, Opaițe romane din colecția Muzeului Județean Gorj “Alexandru Ștefulescu” (Târgu Jiu)
  Roman oil lamps from the collection of the Gorj County Museum “Alexandru Ştefulescu” from Târgu Jiu

   

  Ana-Cristina Hamat, Imaginea nemuritoare a frumuseţii. Gemele descoperite în aria municipiului roman Tibiscum (jud. Caraș-Severin)
  The immortal image of beauty. Gems discovered in the Roman area of Tibiscum (Caras-Severin County)

   

  George Valentin Bounegru, Oana Tutilă, Despre jocuri la Apulum
  About Games at Apulum

   

  Mircea Negru, Florica Bohîlțea-Mihuț, Ionuț Săvulescu, Ingrid Poll, Alexandra Lițu, Valentin Bottez, Considerații privind producția de cărămizi romane la Romula. Procese tehnologice și produse
  Considerations on the production of Roman bricks in Romula. Technological processes and products

   

  Ilija Dankovic, Ana Bogdanovic, Contribution to Knowledge of Viminacium’s Water Supply
  Contribuţii la studiul aprovizionării cu apă de la Viminacium

   

  Dorel Micle, Octavian-Cristian Rogozea, Contribuții la repertoriul descoperirilor atribuite secolelor II–IV din vestul României
  Contributions to the repertory of II nd to IV th centuries assumed discoveries in Western Romania

   

  Adrian Bejan, Aşezarea de la Hodoni-Pustă. Consideraţii privind habitatul postroman din Banat
  The settlement of Hodoni-Pustă. Considerations regarding the post Roman habitat from Banat

   

  Virgil Mihailescu-Bîrliba, Incinerație, înhumație și biritualism
  Incineration, inhumation and biritualism

   

  Dan Băcueț-Crișan, Sanda Băcueț-Crișan, Două artefacte medievale timpurii din fier descoperite în hotarul comunei Buciumi (jud. Sălaj)
  Two early mediaeval iron artifacts discovered inside the borders of the Buciumi commune (Sălaj county)

   

  Bogdan Alin Craiovan, Contribuții la cunoașterea secolelor XII–XIII în vestul României. Repertoriul descoperirilor căldărilor de lut din Banatul românesc
  Contributions towards understanding the XII–XIII centuries in western Romania. The repertory of clay cauldrons finds in romanian Banat

   


  ~ METODE INTERDISCIPLINARE ~

   

  Worrawit Boonthai, From normadic hunter-gatherer to the beginning of sedentism: dental pathological observed at site of Pratu Pha, northern Thailand
  De la nomazii vânători-culegători la începutul sedentarismului: patologii dentare observate în situl de la Pratu Pha, nordul Thailandei

   

  Georgeta El Susi, Oase de animale din aşezarea neolitică târzie de la Uivar, jud. Timiş. Materialul din şanţurile de fortificaţie
  Animal bones from the late Neolithic site from Uivar, Timiş County. The sample from the fortification ditches

   

  Iharka Magdolna Szücs-Csillik, Zoia Maxim, Constelații “văzute” din sanctuarul neolitic de la Parța
  “Observed” constellations from the Parța neolithic sanctuary

   

  Corneliu Beldiman, Berecki Sándor, Diana-Maria Beldiman, Artefacte preistorice din materii dure animale descoperite la Şincai-Cetatea Păgânilor, jud. Mureş
  Prehistoric osseous material artefacts discovered at Şincai-Cetatea Păgânilor archaeological site, Mureş County, Romania

   

  Cristian Floca, Movilele de pământ din județul Timiș. Un studiu de caz în zona localității Teremia Mare
  Earth Mounds from Timiș County. A case study within Teremia Mare area

   

  Dumitru Boghian, Vasile Budui, Sergiu-Constantin Enea, Sorin Ignătescu, Spațiul celor vii și morți. Landscape archaeology în zona necropolei tumulare de la Costâna (com. Todirești, jud. Suceava)
  The space of the living and the dead. Landscape archaeology in the area of the barrow necropolis from Costâna (Todirești commune, Suceava county)

   

  Leonard Dorogostaisky, Alexandru Hegyi, Noi ipoteze de lucru pentru cercetarea epocii bronzului în Banat (II). Un posibil complex de fortificații și așezări în arealul localităților Variaș – Satchinez (jud. Timiș)
  Working Hypothesis for studying the Bronze Age in Banat Region (II). A possible settlement and fortification assemblage near Variaș and Satchinez (Timiș County)

   

  Eugen D. Pădurean, Cu privire la câteva imagini satelitare Google Earth din judeţul Arad
  Regarding Some Google Earth Satellite images in Arad County

   

  Costel Ilie, Corneliu Beldiman, Tudor Mandache, Diana-Maria Beldiman, Cercetări arheologice recente în aşezarea de la Cavadineşti-Râpa Glodului, jud. Galaţi. Date asupra artefactelor din materii dure animale
  Recent research in Cavadineşti-Râpa Glodului archaeological site, Galaţi County, Romania. Data regarding the osseous raw materials artefacts

   

  Valentina Cetean, Aurora Pețan, Investigații petrografice la cetatea dacică Piatra Roșie
  Petrographic investigations at Piatra Roșie Dacian fortress

   

  Cătălin Borangic, Marius-Gheorghe Barbu, Arheologie experimentală. Propuneri de reconstituire a unor teci de pumnale curbe
  Experimental archaeology. Proposals for remaking some scabbards of curved daggers

   

  Silviu Gridan, Petru Urdea, Alexandru Hegyi, Castrul de la Ungra, jud. Braşov. Cercetări multidisciplinare
  Gephysical survey of the Roman fort at Ungra, Braşov county, Romania

   

  Eugen S. Teodor, Historical Outcomes at the end of an archaeological project: Limes Transalutanus
  Concluzii istorice la finalul unui proiect arheologic: Limes Transalutanus

   

  Florin-Gheorghe Fodorean, Mapping archaeological sites in Dacia. Roman rural settlements east of Apulum
  Cartografierea siturilor arheologice din Dacia. Aşezări rurale romane la est de Apulum

   

  Adrian Cîntar, Propunere de reconstituire digitală tridimensională a atelierului de prelucrare a sticlei de la Tibiscum (Jupa, jud. Caraș-Severin)
  Tridimensional reconstruction proposal of the glass workshop at Tibiscum (Jupa, Caraș-Severin County)

   

  Iulia-Alexandra Farcaș, Nastasia Pop, Contribuţii la studiul viticulturii în Dacia Romană: un cosor inedit din fier descoperit în teritoriul Porolissum-ului
  Contributions to the study of viticulture in Roman Dacia: a novel iron grape-knife discovered within Porolissum territory

   

  Gerda Von Bülow, Der tetrarchenzeitliche Kaiserpalast Romuliana-Gamzigrad. Erste Ergebnisse interdisziplinärer Feldforschung
  Palatul imperial din timpul Tetrarhiei de la Romuliana-Gamzigrad. Primele rezultate ale unei cercetări interdisciplinare de teren

   

  Hedy M-Kiss, Tălpi medievale de piele din Timișoara, str. Lucian Blaga (2014)
  Medieval leather footwear soles from Timișoara, Lucian Blaga St (2014)

   


  ~ ISTORIE ~

   

  Remus Mihai Feraru, Fêtes consacrées à Poséidon à Milet et dans ses colonies du Pont-Euxin
  Sărbători consacrate lui Poseidon la Milet și în coloniile sale de la Pontul Euxin

   

  Aurora Pețan, Date noi cu privire la inscripția “cu arme” de la Sarmizegetusa Regia
  New data regarding the “weapon-shaped-letter” inscription from Sarmizegetusa Regia

   

  Miroslava Mirković, Das linke – das rechte Donauufer
  Malul stâng – malul drept al Dunării

   

  Radu Ardevan, Ein sacerdos von Drobeta
  Un sacerdos de la Drobeta

   

  Gabriel Crăciunescu, Constantin C. Petolescu, Drobeta. “Pietre călătoare”
  Drobeta. “Pierres errantes”

   

  Ioan-Călin Timoc, Rectificări în legătură cu descoperirile epigrafice de epocă romană de la Pojejena (jud. Caraș-Severin)
  Corrections regarding the Roman epigraphic materials discovered at Pojejena (Caraș-Severin County)

   

  Atalia Oniţiu, Rudenie şi relaţii sociale în Dacia Romană. Câteva consideraţii epigrafice
  Kinship and social relations in Roman Dacia. Some epigraphic considerations

   

  Lucian-Mircea Mureșan, Ioana Mureșan, Între teorie şi practică. Aspecte ale dreptului roman referitoare la practica funerară la Dunărea de Jos – studii de caz bazate pe o serie de studii romane antice
  Theory and practice. Aspects of Roman Law regarding Funerary Behaviour on the Lower Danube – a Study of ancient Roman Sources

   

  Silviu Ene, Reprezentări ale divinităților paredere în arta coroplastică din provincia Dacia
  Representations of the consort deities in the Coroplastic Art from the province of Dacia

   

  Simona Regep, Un post de observaţie roman al drumului imperial la Tibiscum
  An observatory station of the imperial road at Tibiscum

   

  Emanoil Pripon, Considerații cu privire la restaurarea și conservarea descoperirilor monetare antice din castrul auxiliar de la Buciumi, jud. Sălaj
  Considerations regarding the Restoration and Conservation of the Ancient Monetary Finds from the Auxiliary Fortress of Buciumi, Sălaj County

   

  Cosmin Matei, Studiu asupra circulației monetare romane din castrul de la Tibiscum
  Study on the Roman Coinage Circulation in the Fort of Tibiscum

   

  Trajan Kačina, Un nou tezaur monetar din secolul al IV-lea descoperit în Banatul Sârbesc
  A new IV th Century coin hoard discovered in Serbian Banat

   

  Mariana Balaci-Crînguș, Cătălin Balaci, Despre producția metalurgică și circulația monetară în sud-vestul Daciei în secolele III–IV dHr
  Some thoughts about metallurgic production and money deposits from south-western part of Dacia in the IIIrd and IVth Century AD

   

  Sorin Forțiu, Despre titlul onorific de "banus"
  Regarding the honorary title of "banus"

   

  Alexandra-Andreea Rusu, Viorica Ioana Slădescu, Il filo d’oro. The premises for the development of silk textiles production in Italy
  Il filo d’oro. Premisele dezvoltării producției textilelor din mătase în Italia

   

  Zoltan Iusztin, Banatul medieval – exemplificări și interpretări toponimice
  Medieval Banat – Toponimical interpretations and exemplifications

   

  Maria Frînc, Ceartă pentru moștenire în secolul al XVI-lea în familia Banffy Lossoczy de Nușfalău
  A quarrel for inheritance in XVI th century within the Bánfy Losonci family of Nușfalău

   


  ~ VARIA ~

   

  Nicolae Hurduzeu, Drumul sufletului în cântecul de zori
  The journey of the Soul in the Dawn Song

   

  Marius Ardeleanu, Observaţii privind reenactmentul și reenactorul antic din România
  Remarks on the re-enactment and ancient period re-enactors from Romania

   

  Marius Marcu, Ghid de bune practici în construcția și mentenanța unui website cultural
  Best practice guidelines for building and maintaining a cultural website

   

  Coperta

   

   

  Copyright 2013 Arheovest Association Timișoara - promoting the archaeological heritage of Banat
  Joomla templates 1.7 by Hostgator