In memoriam Felix Milleker (1858-1942): Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie,
ArheoVest, X, Timișoara, Noiembrie 2022

Editor: Sorin FORȚIU
Coordonator: Dorel MICLE

DVD-ROM: Sorin FORȚIU și Adrian CÎNTAR

WEB: Sorin FORȚIU și Claudiu TOMA

Coperta & Portretul: Aurelian SCOROBETE

Foto Artefact: Milan ȘEPEȚAN, Muzeul Național al Banatului, Timișoara

Asociaţia "ArheoVest" Timişoara, Ed. Istros a Muzeului Brăilei, „Carol I”, Brăila - Timișoara, 2022,
Vol. I: Arheologie și Metode Interdisciplinare, pp. 1‒412; Vol. 2: Istorie, pp. 413‒752,

ISBN 978-606-654-489-4 (General)

ISBN 978-606-654-490-0 (Vol. I)

ISBN 978-606-654-491-7 (Vol. II)

 

 

VOLUME INTEGRALE

 

 

CUPRINS

          SUMMARY                          *                     SOMMAIRE                        *                        INHALT

 

 • Coperta

 • Cuprins

 • Felix Milleker
 •  

  PARTEA ÎNTÂI

  ~ ARHEOLOGIE ~

  Dragoș Nicolae Neagu, Câteva considerații privind fondul mezolitic din Dobrogea
  Some considerations regarding the mesolithic background in Dobrudja

   

  Cornelia-Magda Lazarovici, Influențe central-europene la finele Epocii Cuprului în Transilvania
  Central-European influences at the end of the Copper Age in Transylvania

   

  Gheorghe Lazarovici, Studiu analitic privind influențe central-europene la finele Epocii Cuprului în Transilvania
  Analytical study of Central European influences at the end of the Copper Age in Transylvania

   

  Sergiu-Constantin Enea, Dumitru Boghian, Felix-Adrian Tencariu, Sergiu Popovici, Andrei Asăndulesei, Casandra Brașoveanu, Radu-Alexandru Brunchi, Ion Ciobanu, Serghei Agulnikov, Angela Simalcsik, Serina Daniela Bobe, Considerații preliminare privitoare la rezultatele cercetărilor arheologice din tumulul nr. 1 de la Lungani-După Vie (com. Lungani, jud. Iaşi)
  Preliminary considerations regarding the results of the archaeological research in the barrow no. 1 from Lungani-După Vie (Lungani Commune, Iași County, Romania)

   

  Bogdan Alin Craiovan, Alexandru Ciurea, Alexandru Munteanu, Darius Nica, Ioan Sârbu-Spaia, Dragoș Bustan, Preliminary data regarding the excavations conducted in 2021 within Dumbrăvița’s administrative border (Timiș County, Romania)
  Date preliminare privind săpăturile efectuate în anul 2021 în hotarul administrativ al comunei Dumbrăvița (jud. Timiș)

   

  Constantin Adrian Boia, Descoperiri arheologice din hotarul cadastral al comunelor Grădinari și Ciuchici (jud. Caraș-Severin)
  Archaeological discoveries from the cadastral field of the Grădinari and Ciuchici villages (Caraș-Severin County, Romania)

   

  Mihai-Marius Dunca, Timișoara, Bulevardul Cetății. Raport preliminar de cercetare arheologică
  Timișoara, Cetății Boulevard. Preliminary report of archaeological research

   

  Radu Ota, Cătălin Borangic, O descoperire arheologică în premieră legată de vama și colonia portuară de la Alba Iulia din timpul stăpânirii habsburgice
  A first-of-its-kind archaeological find related to the customs and port colony of Alba Iulia during the Habsburg rule

   

  ~ METODE INTERDISCIPLINARE ~

  Iharka Szücs-Csillik, Zoia Maxim, Connection between agriculture and astronomy in Neolithic
  Legătura dintre agricultură și astronomie în neolitic

   

  Corneliu Beldiman, Silviu Gridan, Diana-Maria Beldiman, Un obiect de podoabă preistoric de os descoperit în sud-estul Transilvaniei (com. Homorod, jud. Brașov)
  A Prehistoric adornment bone object discovered in South-Eastern Transylvania (Homorod Commune, Braşov County, Romania)

   

  Leonard Dorogostaisky, An archaeoastronomical perspective on LBA tumulus necropolis Lăpuș-Podanc from Romania
  O perspectivă arheoastronomică asupra necropolei tumulare de sfârșit al epocii bronzului de la Lăpuș-Podanc, România

   

  Cristian Floca, Sipos György, O nouă abordare pentru reconstituirea habitatul antic al Banatului de câmpie. A Doua Epocă a Fierului pe Timișul Inferior
  A new approach of reconstruction for the Ancient Landscape of the Banat Plain. Second Iron Age on the Lower Timiș River

   

  Daria Dobrochna Dabal, Marius Ardeleanu, A story of cooking in Dacian pots from Bozânta Mică-Grind. Use of experimental and experiential archaeology as research methods
  Povestea gătitului într-un vas descoperit la Bozânta Mică-Grind. Folosirea arheologiei experimentale și experiențiale ca și metode de cercetare

   

  Georgeta El Susi, Andre Gonciar, Exploatarea animalelor în villa rustica de la Rapoltu Mare-La Vie (jud. Hunedoara)
  Animal management in villa rustica from Rapoltu Mare-La vie (Hunedoara County, Romania)

   

  Iusztin Zoltan, Observații toponimice privind localitățile Giroc și Ghiroda (jud. Timiș)
  Toponymic observations regarding Giroc and Ghiroda settlements (Timis County, Romania)

   

  Hedy M-Kiss, Steag istoric salvat printr-un proiect educațional
  Historical flag saved through an educational project

   

  PARTEA A DOUA

  ~ ISTORIE ~

   

  Karl Strobel, Naționalismul etnic și pseudo fapte istorice, precum "regele dac Burebista", "statul" său, "expansiunea dacică": O contribuție la deconstrucția imaginilor istorice şi ale construcțiilor axiomatice în numismatică și arheologie
  Ethnic nationalism and pseudo-historical facts, such as the "Dacian king Burebista", his "state", the "Dacian expansion": A contribution to the deconstruction of historical images and axiomatic constructions in numismatics and archeology

   

  Radmila Zotović, From the cultural-ethnic group "Krajčinovići-Slana Voda" to the roman period: cultural and trade routes and impacts
  De la grupul cultural-etnic "Krajčinovići-Slana Voda" la perioada romană: rute și impacturi culturale și comerciale

   

  Nicolae Hurduzeu, The land of Orcus, a recurring theme in time
  Tărâmul lui Orcus, o teamă perpetuată de-a lungul timpului

   

  Sorin Forțiu, Gyletus, comes Temesiensis? • despre un inexistent comite de Timiș (1233)
  Gyletus, comes Temesiensis? • about a non-existent comes (ispán; "count") of Temes / Timiș (1233)

   

  Ioan Bejinariu, Cazul László MAUTHNER. Între arheologie și impostură
  The László MAUTHNER case. Between archaeology and imposture

   

  Marian Cosac, De la cercetarea arheologică la interpretare istorică ‒ biserica medievală din Caransebeş şi respectarea "adevărului istoric" în documentele fostei securităţi
  From archaeological research to historical interpretation ‒ the medieval church of Caransebeş and respecting the "historical truth" in former Securitate documents

   

  ~ DOSAR ARHEOVEST ~

   

  Sorin Forțiu, 1020: Dibisiskos (Bisiskos -sic!; Dibiskos -sic! / Ti(m)bisko -sic!)
  ● sau cum a ajuns un sat (prăpădit) de la sud de Dunăre episcopie românească a Banatului la anul 1020
  ● or how a (wretched) village from the south of the Danube became the Romanian bishopric of Banat in 1020

   

  Coperta

  Tiparul a fost executat la Tipografia Universității de Vest din Timișoara.

   

   

  Copyright 2013 Arheovest Association Timișoara - promoting the archaeological heritage of Banat
  Joomla templates 1.7 by Hostgator