ArheoVest, Nr. I: In Memoriam Liviu MĂRUIA, Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie,

Timişoara, 7 decembrie 2013

(editori Andrei STAVILĂ, Dorel MICLE, Adrian CÎNTAR, Cristian FLOCA și Sorin FORŢIU),

JATEPress Kiadó, Szeged, 2013, 

ISBN 978-963-315-152-5 (összes/general)

ISBN 978-963-315-153-2 (Vol. I), ISBN 978-963-315-154-9 (Vol. II)

 

 

VOLUM INTEGRAL

 

 

CUPRINS

          SUMMARY                          *                     SOMMAIRE                        *                        INHALT

 

 • Coperta

 • Cuprins

 • In Memoriam Liviu MĂRUIA

 • Opera Omnia
 • ~ ARHEOLOGIE ~

  Marian Cosac, George Murătoreanu, Alexandru Radu, Aşezarea paleolitică de la "Malu Dinu Buzea" – sat Cremenea, com. Sita Buzăului, jud. Covasna, România. O sinteză a campaniilor 2010-2013 – date geomorfologice şi stratigrafice

  Sabin Adrian Luca, Florentina Marţiş, Anamaria Tudorie, Adrian Luca, "Consacrarea ritualică" a primei colonizări neolitice din România. Sanctuarul de gropi de la Cristian I, judeţul Sibiu. Partea III. Părăsirea

  Sanda Băcuet Crişan, Ioan Bejinariu, Dan Băcueţ Crişan, Aspecte de viata economică în neolitic: producţia ceramică.Instalaţii de ars ceramică din situl de la Porţ "Corău"

  Gheorghe Lazarovici, Cornelia-Magda Lazarovici, Etapa veche din atelierul de bijuterii de la Cheile Turzii-"Peştera Ungurească"

  Constantin Preoteasa, Rituri de fundare cucuteniene legate de sanctuarul cu etaj de la Poduri (județul Bacău)

  Radu Băjenaru, Florin Ridiche, Un topor de tip Vidra din Oltenia

  Octavian-Cristian Rogozea, Noi puncte arheologice situate în hotarele localităţilor Timişoara şi Sânandrei (jud. Timiş)

  Cristian Schuster, Ion Tuţulescu, About the constructions of the Bronze Age in southern Romania

  Anca-Diana Popescu, Consideraţii privind unele podoabe de aur din epoca bronzului de pe teritoriul României

  Adriana G. Ardeu, Angelica Bălos, Depozitul de bronzuri de la Măgura Uroiului (judeţul Hunedoara)

  Dan Augustin Deac, Comunitatea isiacă din Callatis

  Valeriu Sîrbu, Diana Dăvîncă, Copii inhumați, copii incinerați la geto-daci: descoperiri arheologice și posibile interpretări

  Ferencz Iosif Vasile, O pafta din fier placată cu bronz descoperită la Ardeu, jud. Hunedoara

  Horea Pop, Din secretele fructierei dacice

  Aurora Pețan, The water supply of Sarmizegetusa Regia's precinct

  Alexandru Hegyi, Cercetarea primei epoci a fierului în Banatul Românesc. Scurt Istoric

  Andrei Georgescu, Cercetarea celei de-a doua epoci a fierului pe teritoriul Banatului românesc în ultimul deceniu

  †Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Florin-Petru Horak, Situl arheologic de la Unip-"Dealu Cetăţuica", com. Sacoşu Turcesc, jud. Timiş. Un istoric al cercetărilor

  Alexandru Berzovan, Consideraţii privind gropile rituale dacice de la Unip-"Dealu Cetăţuica" comuna Sacoşu Turcesc, jud. Timiş (sec. I î.Hr. – sec. I d.Hr.)

  George Cupcea, Centurions of the IIII Flavia legion in Dacia

  Doina Benea, Simona Regep, Unele observaţii privind amplasarea oraşului antic Tibiscum

  Mariana Balaci Crînguş, Un fragment de stelă funerară de la Tibiscum

  Mirela Elena Lăscoiu, Observaţii asupra unei inscripţii de la "Sub Cununi"

  Atalia Oniţiu, Între război şi pace: monumentele funerare ale militarilor din Dacia Romană

  Imola Boda, Rada Varga, Archaeological Research in the Banat Region at the end of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century

  Lavinia Grumeza, Animal inhumations within settlements during the Sarmatian period on the western plain (end of the 2nd century - first half of the 5th century A.D.)

  Eugen D. Pădurean, Noi descoperiri arheologice la Groșeni-"Jidovină" (jud. Arad)

  Valentin Deleanu, Cercei semilunari cu arc interior și proeminență alungită (forma 15 c Giesler, 11 Mesterházy)

  ~ METODE INTERDISCIPLINARE ~

  Ioan Bejinariu, Strategie şi prestigiu. Controlul accesului prin trecătoarea de la Marca (valea Barcăului) în decursul preistoriei şi antichităţii

  Aurel Zanoci, Mihail Băţ, Sistemul defensiv al cetăţii Saharna Mare (raionul Rezina, Republica Moldova) în lumina noilor cercetări interdisciplinare

  Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Ciprian-Cătălin Lazanu, Radu Pîrnău, Luminiţa Bejenaru, Simina Stanc, Viorica Vasilache, Ion Sandu, Andrei Asăndulesei, Felix-Adrian Tencariu, Rezultate preliminare ale investigațiilor interdisciplinare din situl de la Tăcuta- "Dealul Miclea" (Paic), jud. Vaslui

  Coriolan Horațiu Opreanu, Vlad-A. Lăzărescu, Dan Ștefan, Recent geophysical surveys at Porolissum

  Alexandru Popa, Măsurări de susceptibilitate magnetică şi cartarea fosforului în castrul roman de la Breţcu, jud. Covasna

  Bogdan Condurăţeanu, Paşi în direcţia implementării unui repertoriu topografic digital al fortificaţiilor din neolitic şi până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial din România. Elemente tehnice (date, tehnici şi strategii), provocările, soluţiile şi rezultatele abordării din Atlasul Digital al României v5.40, RO.A.D.2013.40

  Felix Marcu, George Cupcea, Topografia limes-ului de nord-vest al Daciei în zona castrului de la Bologa

  Adrian Cîntar, Istoricul măsurătorilor topografice aplicate sitului Tibiscum (Jupa, jud. Caraș- Severin)

  Florin Fodorean, Pierre Lapie şi Dacia romană în cartografia secolului al XIX-lea

  Sorin Forţiu, Geodetic-statistical analysis, doar un clasic GIGO?!

  Călin Timoc, Noi fortificaţii romane pe drumul imperial Lederata – Berzobis

  Eugen S. Teodor, Costin Croitoru, A method for the evaluation of the dykes. Case study for "Athanaric's Wall"

  Paul Barvinschi, Daniela Resiga, Metode fizice de analiză folosite în artă și arheologie

  Olimpia Mureşan, Despre un limbaj riguros în cercetarea artefactelor din metal

  Rodica-Mariana Ion, Radu-Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu, Raluca-Mădălina Senin, Bisericuţele de cretă de la Basarabi-Murfatlar. Aspecte ştiinţifice asupra stadiului actual

  Corneliu Beldiman, Marin Cârciumaru, Ritual, artefact, symbol. Red deer antler sleeve in a complex from dacian fortress of Unip, Timiş County

  Corneliu Beldiman, Iosif Vasile Ferencz, Diana-Maria Sztancs, Dacian osseous materials industry. Case study: the artefacts from hillfort of Ardeu, Hunedoara County

  Diana-Maria Sztancs, Corneliu Beldiman, Ioan Alexandru Bărbat, Bone and antler artefacts dated from Starčevo-Criş culture in Transylvania: recent discoveries and microscopic analyses

  Cristina Nicoleta Tomşa, Analize arheobotanice în cadrul sitului arheologic de la Uivar (jud. Timiș); Studiu de caz: Groapa 1053

  Alexandra Rusu, Dragoş Gheorghiu, Perspective experimentale asupra tehnologiilor antice de ţesere (Proiectul "Hărţile Timpului")

  Cătălin Borangic, Arheologie experimentală. Pumnalul de tip Sica

  Alexandra Comşa, Iharka Szücs-Csillik, An archaeoastronomical study regarding some necropoleis of the Gumelniţa culture

  I. Szücs-Csillik, Zoia Maxim, Eclipsele şi sanctuarul neolitic de la Parţa

  Florin Stănescu, Arheoastronomia mezoamericană. Observatorul astronomic de la Xocicalco, Morelos, Mexic

  Leonard Dorogostaisky, An archaeoastronomic case study: the site from Corneşti-Iarcuri, Timiş county, Romania

  ~ ISTORIE ~

  Adrian Bejan, Banatul în secolele IV-VI. Relațiile spațiului bănățean cu goții, hunii și gepizii

  Eutimiu Ştefan Lifa, Aspecte privind organizarea societății autohtone în primul mileniu d.Hr.

  István Petrovics, The economic activity of the burghers of medieval Temesvár / Timişoara

  Marin Pop, Activitatea organizaţiei Partidului Naţional Român din judeţul Timiş în primii ani după Marea Unire (1919-1920)

  Ionuț-Marian Filipescu, Lupta pentru putere în URSS după moartea lui Lenin

  Radu Păiușan, Activitatea Partidului Naţional Popular în Banat la începutul anului 1947

  Eusebiu Narai, Activitatea Partidului Social-Democrat din judeţele Caraş şi Severin în anii 1944-1948

  Silviu Caius Bejinaru, Motivaţiile participării la rezistenţa armată anticomunistă

  Coperta

   

   

  Copyright 2013 Arheovest Association Timișoara - promoting the archaeological heritage of Banat
  Joomla templates 1.7 by Hostgator