Fotogrammetrie

Despre

          Fotogrametria este arta, știința și tehnologia obținerii informațiilor sigure despre
obiecte fizice și mediu prin procese de înregistrare, măsurare și interpretare a imaginilor
fotografice.

          Pe scurt, fotogrametria este știința care face măsurări prin fotografiere. Cuvântul Fotogrametrie vine de la:

* Photos = lumină
* Gramma = scriere(a desena)
* metron = măsură

          Fotogrametria este o tehnologie ce vine în sprijinul arheologului. Ținând cont de faptul că săpătura arheologică este o metodă de cercetare distructivă, photogrammetria reprezintă o înghețare a timpului, a unui anumit moment din timpul excavarii, într-o perspectivă tridimensională, arheologul având posibilitatea să revadă detaliile săpăturii pentru noi observații și interpretări, sau chiar pentru revizuirea celor efectuate în teren.

          Cu ajutorul unei simple camere foto și a unui computer se pot realiza modele 3D ale structurilor arheologice surpsinse în timpul săpăturilor, metodologia și costurile implicate făcând din fotogrametrie o tehnică accesibilă pe scară largă.

          În cadrul Arheovest, fotogrametria este preocuparea lui Claudiu Toma, care a aplicat această tehnică, pentru prima oară în Banat, pe săpătura de la Unip – Dealu Cetățuica, șantier școală al Universității de Vest din Timișoara.

Rezultate

 

 

 

                    ;

 

Copyright 2013 Arheovest Association Timișoara - promoting the archaeological heritage of Banat
Joomla templates 1.7 by Hostgator