Membrii fondatori:

 

Liviu MĂRUIA (ex-presedinte)

CV


 

 

 

Ioan Liviu Măruia
 (13.07.1977 – 26.03.2013)

 

 

- președinte al Asociației Arheovest Timișoara -
(2006-2013)

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE


EDUCAȚIE


2009-2011: Doctorat Științe Umaniste, Facultatea de Științe Umaniste,
Universitatea ”Valahia” Târgoviște
1999-2001: Masteratul de Romanitate Orientală, Facultatea de Litere, Istorie și
Teologie, Universitatea de Vest Timișoara
1995-1999: Specializarea Istorie, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea
de Vest Timișoara
1991-1995: Liceul Teoretic nr. 3, Reşiţa


AFILIAȚII


Centrul de Cercetare în Preistorie, Arheologie Interdisciplinară şi Tehnici de Conservare a

Patrimoniului Cultural Mobil şi Imobil, Universitatea „Valahia” Târgovişte

2009 – 2013 – membru

Asociația Arheovest Timișoara

2006-2013 – membru fondator, președinte

Centrul de Istorie şi Arheologie „Constantin Daicoviciu”, Timişoara

1999 – 2006 - membru

Clubul Speologic „Prusik” Timişoara

1995 – 2003 - membru


LOCURI DE MUNCĂ


octombrie 2012-martie 2013: Lector universitar (Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Colectivul de Istorie)
martie 2006-septembrie 2012: Asistent universitar (Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Catedra de Istorie)
octombrie 2002 – martie 2006: Preparator universitar (Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Catedra de Istorie)
septembrie 1999-octombrie 2002: Profesor titular istorie – geografie (Şcoala cu clasele I-VIII  Becicherecu Mic, jud. Timiş)


PROIECTE DE CERCETARE


2010-2012

Monografia arheologică a localităţii Moşniţa Veche (jud. Timiş) – proiect ce a vizat întocmirea unui studiu complex de arheologia peisajului prin metode de verificare perieghetică sistematică, teledetecţie, aerofotointerpretare, studiu cartografic, topografie arheologică şi prospecţie magnetometrică –
-Coordonator proiect
-în colaborare cu:  D. Micle, C. Floca, L. Bolcu, A. Stavilă, O. Borlea, A. Berzovan

2007-2011
ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş
-coordonator proiect alături de D. Micle
În colaborare cu: Cîntar, A.; Ardelean M.; Stavilă A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C; Vidra, L.

eGISpat Timiş – proiect privind întocmirea documentaţiei de specialitate a siturilor arheologice din Lista Monumentelor Istorice a Jud. Timiş, secţiunea Arheologie, 42 situri (proiect nominalizat la Marele Premiu al Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2007) (septembrie 2006 – decembrie 2007)
-coodonator proiect alături de D. Micle


PUBLICAȚII


» CĂRȚI

2012
ArheoGIS – un sistem integrat de manageriere a patrimoniului arheologic naţional, Micle, D.; Măruia, L.; Stavilă, A. , Timişoara, 2012
Geografia istorică a zonei Moșnița Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren, Măruia, L.; Micle, D.; Floca, C.; Stavilă, A.; Berzovan, A.; A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Rogozea, O.; Forţiu, S.; Magina, A.; Pîrpîliță, E.; Vedrilă, I.; Horak, P.; Vidra, L.; Gogoșanu, A., Cluj-Napoca, 2012. (pdf)

2011
ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş, Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean M.; Stavilă A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C; Vidra, L., Cluj-Napoca, 2011. (pdf)

2011
Elemente de topografie şi cartografie arheologică, Micle, D.; Cîntar, A.; Măruia, L, Timişoara, 2011

2008
Civilizaţia geto-dacilor. Spiritualitatea, Bejan, A.; Măruia, L., Timişoara, 2008

2005
Civilizaţia geto-dacilor. Universul ocupaţional. Meşteşugurile, Bejan, A.; Măruia, L., Timişoara, 2005

2003
Geto-dacii. Istorie şi civilizaţie. Istoria, Bejan, A.; Măruia, L., Timişoara, 2003

» CAPITOLE DE CĂRȚI

2011
Die Erdwälle vom rumänischen Banat im Kontext der Landschaftsarchäologie, Micle, D.; Măruia, L.; Cîntar, A.; Török-Oance, M.,  în Der südwestliche Limes des römischen Dakien. Strukturen und Landschaft, Nemeth, E.; Fodorean, Fl.; Matei, D.; Blaga, D., Cluj Napoca, 2011, p. 82-88

» ARTICOLE/STUDII

2012
Industria materiilor dure animale descoperită în campania 2011, Beldiman, C.; Cârciumaru, M.; Bejan, A.; Măruia, L.; Berzovan, Al.; Stavilă, A.; Sztancs, D.M.; Iamandi, D.,  în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011. A XLVI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Târgu Mureş, 23-26 mai 2012, Bucureşti
2012
Unip, com. Sacoșu Turcesc, jud. Timiș. Punct: Dealu Cetățuica, Bejan, A.; Măruia, L.; Micle, D.; Berzovan, A.; Stavilă, A.; Floca, C.; Bolcu, L.; Borlea O., în CCA – campania 2011, 2012. (pdf)

2011
Un mormânt cu podoabe de aur din epoca sarmatică timpurie descoperit la Sânnicolau Mare – Selişte (jud. Timiş), Bejan, A.; Măruia, L.; Tănase, D., în Analele Banatului, S.N., 19, 2011, p. 161-180
2010
Medieval earth fortifications from the Romanian N-E Banat in the context of interdisciplinary analysis, Micle, D.; Măruia L.; Kopeczny, S.; Simionescu, S.; Vidra, L.; Borlea, O.; Floca, C., în Fusion of Cultures. Abstracts of the XXXVIII Conference on Computer Applications and Qantitative Methods in Archaeology. Fco. Javier Melero, Pedro Cano & Jorge Revelles (Editors), Granada, 2010. (pdf)

Unip, com. Sacoşu Turcesc, jud. Timiş. Punct. Dealu Cetăţuica, Bejan, A; Micle, D.; Măruia, L.; Cîntar, A.,  în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2009. A XLIV-a Sesiune de Rapoarte Arheologice, Suceava, 27-30 mai 2010, Bucureşti, 2010, p. 199-203

Ruginoasa, com. Ruginoasa, jud. Iaşi. Punct: Dealul Drăghici, Lazarovici, C.M.; Lazarovici, Gh.; Ţurcanu, S.; Ştirbu, M.; Micle, D.; Măruia, L.,  în  Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2009. A XLIV-a Sesiune de Rapoarte Arheologice, Suceava, 27-30 mai 2010, Bucureşti, 2010, p. 165-166

Scânteia, com. Scânteia, jud. Iaşi. Punct: Dealul Bodeşti / La Nuci, Lazarovici, C.M.; Ţurcanu, S.; Geba, M.; Huşleag, A.; Ştirbu, M.; Ellis, L.; Micle, D.; Măruia, L.,  în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2009. A XLIV-a Sesiune de Rapoarte Arheologice, Suceava, 27-30 mai 2010, Bucureşti, 2010, p. 170-171

Parţa, com. Parţa, jud. Timiş. Punct. Tell 1, Lazarovici, Gh.; Ciobotaru, D.; Maxim, Z.; Bindea, D.; Lazarovici, C.M.; Bojin, L.; Angeleski, S.; Micle, D.; Măruia, L.; Petrescu, S.; Negrei, D.; Roman, C.; Mateş, A.; Bozu, F.; Bozu, B.; Ardelean, M., în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2009. A XLIV-a Sesiune de Rapoarte Arheologice, Suceava, 27-30 mai 2010, Bucureşti, 2010, p. 289-291

Hallstattul tardiv şi individualizarea geto-dacilor în cadrul lumii tracice, Bejan, A.; Măruia, L.,  în Columna 2000, 11, 2010, 41-42, p. 11-15 (ISSN: 1584-5931)

Non-invasive archaeological research in the Roman Castrum from Vărădia, „Rovină” (Caraş-Severin County). A topographic and geophysical study, Micle, D.;  Măruia, L.; Cîntar, A.; Bozu, O.; Nemeth, E.; Stavilă, A.; Bolcu, L.,  în Annales d’Université “Valahia” Târgovişte. Section d’Archéologie et d’Histoire, 12, 2010, 1, p. 139-154)

 „Măgura” Uroiului (Hunedoara County, Romania). An Archaeological Site from the perspective of Landscape Archaeology, Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Bălos, A.; Pescaru, A.; Stavilă, A.; Bolcu, L.,  în Annales d’Université “Valahia” Târgovişte. Section d’Archéologie et d’Histoire, 12, 2010, 1, p. 85-96

Evoluţia Secţiei de Istorie (la 20 de ani de la reînfiinţare), Bejan, A.; Măruia, L., în Studii de Istorie a Banatului, 34, 2010, p. 272-297

Raport de activitate ştiinţifică efectuată în cadrul Platformei de Formare şi Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Arheologiei Sistematice – „Arheotim”, Micle, D.; Măruia, L., în Banatica, 20, 2010, 1, p. 307-320

Archaeological geomorphometry and geomorphography. Case study on Cucutenia-an sites from Ruginoasa and Scânteia, Iaşi County, Roumania, Micle, D.; Măruia, L., Török-Oance, M., Lazarovici, Gh.; Lazarovici Mantu, C.M.; Cîntar, A., în Annales d’Université “Valahia” Târgovişte. Section d’Archéologie et d’Histoire, 12, 2010, 2, p. 23-39

2009
„Măgura” Uroiului (Hunedoara County, Romania). An Archaeological Site from the perspective of Landscape Archaeology, Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Bălos, A.; Pescaru – Rusu, A, în Computer Applications to Archaeology 2009 Williamsburg, Virginia, USA. March 22-26, 2009,

eGISpat Timis: Topographic 3D Measurements Using the Total Station and GIS Processing in the Analysis of the Archaeological Sites in Timis County, Romania, Micle, D.; Măruia, L., Cîntar, A., în Computer Applications to Archaeology 2009 Williamsburg, Virginia, USA. March 22-26, 2009, p. 163-164

2008
The morpho-topographic and cartographic analysis using GIS and Remote Sensing techniques of the archaeological site Cornesti “Iarcuri”, Timis County, Romania, Micle, D.; Török-Oance, M.; Măruia, L., in Advances on Remote Sensing for Archaeology and Cultural Heritage Management, Roma, 2008, p. 387-393

2007
Sânnicolau Mare, jud. Timiş. Punct: „Selişte”, Bejan, A.; Măruia, L.,  în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, Bucureşti, 2007, p. 311-314

Noi descoperiri arheologice de teren în zona de nord vest a Banatului, acoperită de Câmpia Vingăi şi Dealurile Lipovei (I), Micle, D.; Măruia, L.; Dorogostaiski, L.; Cîntar, A., în Studii de Istorie a Banatului,  30-31, 2006-2007, p. 7-32

Sânnicolau Mare „Selişte”. Campaniile 2005-2006, Bejan, A.; Măruia, L., în Studii de Istorie a Banatului , 30-31, 2006-2007, p. 314-319

2006
Prezenţa dacică în Banat. Un stadiu al cercetării, Măruia, L.,  în Studii de Istorie a Banatului, 28-29, 2004-2005 (2006), p. 55-96

Consideraţii teoretice referitoare la reminiscenţele precreştine din tradiţia mitologică românească, Măruia, L., în Columna 2000, 27-28, 2006, p. 91-97

Sânnicolau Mare, jud. Timiş. Punct: „Selişte”, Bejan, A.; Măruia, L., în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005, Bucureşti, 2006, p. 316-318

Micle, D.; Măruia, L., Dorogostaisky, L., The earth works from Corneşti – „Iarcuri” (Orţişoara village, Timiş county) in the light of recent field research, în Analele Banatului, S.N., Arheologie-Istorie, 14, 2006, 1, p. 283-305

The “rings” of Corneşti (Jadani), Timiş County, Romania, în CAA2006 – Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Proceedings of the 34st Conference, Fargo, North Dakota, SUA, March 2006, Micle, D.; Török-Oance, M.; Măruia, L., Dorogostaiski, L.,  în BAR International Series 1230, 2006

2005
Opinions concernant les manifestations spirituelles de la Dacie du I-èr siècle av. J.C. au I-èr siècle ap. J.C., Bejan, A.; Măruia, L.,  în Abstracts of the 10th International Congress of Thracology, Komotini – Alexandroupoli 18-23 october 2005 , Komoutini, Greece, 2005, p. 11-12

Sânnicolau Mare, jud. Timiş. Punct: „Selişte”, Bejan, A.; Măruia, L., în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, Bucureşti, 2005, p. 327-329

2004
Simbolul mitic al lupului dacic, reminiscenţă în tradiţia populară românească, Bejan, A.; Măruia, L., în Thracians and circumpontic world. Summaryes of the IX-th International Congress of Thracology, Chişinău – Vadul lui Vodă, 6-11 september 2004, Chişinău 2004, p. 152-154

Le symbole mityque du loup dace, reminiscence dans la tradition populaire roumaine, Bejan, A.; Măruia, L., în Thracian and Circumpontic World, Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, vol. III, Chişinău, 2005, p. 195-201

Sânnicolau Mare, jud. Timiş. Punct: „Selişte”, Bejan, A.; Măruia, L., Grec, M., în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2003, Bucureşti, 2004, p. 294-296

2003
Zalmoxis, le dieux suprème des daces?, Măruia, L., în Studii de Istorie a Banatului, 26-27, 2002-2003 (2003), p. 175-190

2002
Simbolistica lupului în tradiţia mitologică românească, Măruia, L., în Studii de Istorie a Banatului, 23-24-25, 1999-2001 (2002), p. 193-197


CERCETĂRI ARHEOLOGICE INVAZIVE


2012

 • iulie - august 2012: Unip „Dealul Cetăţuica” (jud. Timiş) (membru în colectivul de cercetare şi coordonator al activităţii de cercetare)
 • aprilie – iulie 2012: Autostrada Lugoj – Deva, Lot 1 (sectorul Coştei – Mănăştiur) (membru în colectivul de cercetare ) - săpături de salvare

2011

 • noiembrie – decembrie 2011: Autostrada Lugoj – Deva, Lot 1 (sectorul Coştei – Mănăştiur) (membru în colectivul de cercetare ) – diagnostic prin sondaje
 • iulie 2011: Unip „Dealul Cetăţuica” (jud. Timiş) (membru în colectivul de cercetare şi coordonator al activităţii de cercetare)

2010

 • septembrie 2010: Unip „Dealul Cetăţuica” (jud. Timiş) (membru în colectivul de cercetare şi coordonator al activităţii de cercetare)

2009

 • iulie 2009: Unip „Dealul Cetăţuica” (jud. Timiş) (membru în colectivul de cercetare şi coordonator al activităţii de cercetare)

2007

 • iulie 2007: Sânnicolau Mare „Selişte” (jud. Timiş) (membru în colectivul de cercetare şi responsabil de sector de investigare)

2006

 • iulie 2006: Sânnicolau Mare „Selişte” (jud. Timiş) (membru în colectivul de cercetare şi responsabil de sector de investigare)

2005

 • iulie 2005: Sânnicolau Mare „Selişte” (jud. Timiş,) (membru în colectivul de cercetare şi responsabil de sector de investigare)

2004

 • iulie 2004: Sânnicolau Mare „Selişte” (jud. Timiş) (membru în colectivul de cercetare şi responsabil de sector de investigare)

2003

 • iulie 2003: Sânnicolau Mare „Selişte” (jud. Timiş) (membru în colectivul de cercetare şi responsabil de sector de investigare)

2002

 • iulie 2002: Jupa „Tibiscum” (jud. Caraş Severin) (voluntar)
 • august 2002: Mehadia „Cetate” (jud. Caraş Severin) (voluntar)

2001

 • iulie 2001: Jupa „Tibiscum” (jud. Caraş Severin) (voluntar)

2000

 • iulie 2000: Zăgujeni (jud. Caraş Severin) (voluntar)
 • iulie 2000: Dalboşeţ „Dragomireana” (jud. Caraş Severin) (voluntar)
 • august 2000: Mehadia „Cetate” (jud. Caraş Severin) (voluntar)

1999

 • iulie 1999: Jupa „Tibiscum” (jud. Caraş Severin) (voluntar)

1998

 • iulie 1998: Jupa „Tibiscum” (jud. Caraş Severin) (voluntar)

1997

 • iulie 1997: Jupa „Tibiscum” (jud. Caraş Severin) (voluntar)

1996

 • iulie 1996: Jupa „Tibiscum” (jud. Caraş Severin) (voluntar)

1995

 • iulie 1995: Jupa „Tibiscum” (jud. Caraş Severin) (student, practică arheologică de specialitate)

 


CERCETĂRI ARHEOLOGICE NON-INVAZIVE


Periegheze sistematice si punctuale

2011

 • periegheze sistematice Moşniţa Veche, Moşniţa Nouă, Albina

2010

 • periegheze sistematice în hotarul localităţilor Timişoara, Moşniţa Veche, Moşniţa Nouă;

2009

 • periegheze sistematice sau punctuale în hotarele localităţilor Corneşti, Nadăş, Stanciova, Herneacova, Unip, Uliuc, Remetea Mare (toate în jud. Timiş); Chesinţ, Zăbrani, Alioş, Lipova, Şiştarovăţ, Cuveşdia, Labaşinţ, Varniţa, Dorgoş, Ususău (toate în jud. Arad)

2008

 • periegheze punctuale în mai multe localități din județele Timiș,Arad,Caraș-Severin,Hunedoara

2007

 • periegheze punctuale în mai multe localități din județul Timiș

2006

 • periegheze punctuale în mai multe localități din județul Timiș și Caraș-Severin

 

Măsurători topografice

 • Moşniţa Veche „Satu Bătrân”
 • Caransebeş „Balta Sărată” (jud. Caraş Severin);
 • Baru Mare „Castrul de marş de pe vf. Jigoru Mare” (jud. Hunedoara);
 • Ostrovu Mic „Villa Rustica” (jud. Hunedoara);
 • Ohaba Ponor „Peştera Bordu Mare” (jud. Hunedoara);
 • Şugag „Castrele romane de marş de pe vf. Comărnicel” (jud. Alba)
 • Cheile Turzii „Peştera Gaura Ungurească” (jud. Cluj);
 • Ruginoasa „Dealul Drăgici” (jud. Iaşi);
 • Scânteia „Dealul Bodeşti – La nuci” (jud. Iaşi);
 • Foeni „Staţia de gaz” (jud. Timiş.);
 • Rapoltu Mare „Măgura Uroiului” (jud. Hunedoara);
 • Vărădia „Rovină” (jud. Caraş-Severin);
 • Şugag „Vârful lui Pătru” (jud. Alba);
 • Corneşti „Iarcuri” (jud. Timiş);
 • Chesinţ „Oul lui Traian” (jud. Arad);
 • Berecuţa „Val roman” (jud. Timiş);
 • Opatiţa „Val roman” (jud. Timiş);
 • Sântana „Cetatea Veche” (jud. Arad);
 • Sânnicolaul Mare „Selişte” (jud. Timiş);
 • Ţaga „Baza Arheologică” (jud. Cluj);
 • Alioş „Cetatea Turcească”, „Valul Roman” (jud. Timiş);
 • Bencecul de Jos „Dosul” (jud. Timiş);
 • Cenad „Cetatea Morisena” (jud. Timiş);
 • Checea „Câmp de tumuli” (jud. Timiş);
 • Făget „Cetate” (jud. Timiş);
 • Giarmata „Cetăţuica” (jud. Timiş);
 • Giroc „Cetate de pământ” (jud. Timiş);
 • Izvin „După Vii” (jud. Timiş);
 • Jdioara „Cetate” (jud. Timiş);
 • Mănăştur „Biserica fortificată” (jud. Timiş);
 • erău „Câmp de tumuli” (jud. Timiş);
 • Opatiţa „Fortificaţie medievală” (jud. Timiş);
 • Pădureni „Selişte” (jud. Timiş);
 • Periam „Movila cu Şanţ” (jud. Timiş);
 • Româneşti „Peştera cu Apă”, „Dealul lui Filip”, „Dumbrăviţa” (jud. Timiş),
 • Unip „Cetăţuica”, „Ocoale” (jud. Timiş);
 • Stanciova „Grădişte” (jud. Timiş);
 • Vizejdia „Tumuli” (jud. Timiş);
 • Voiteg „Groapa cu Vulpi”, „Tell” (jud. Timiş);
 • Becicherecu Mic “Satu Vechi” (jud. Timiş);
 • Bucovăţ “Gruniul cu Cremene” (jud. Timiş);
 • Chişoda “Gomila”, “Valul Roman” (jud. Timiş);
 • Maşloc “Şanţul Turcilor” (jud. Timiş);
 • Seceani “La cetate” (jud. Timiş);
 • Timişoara “Cioreni” (jud. Timiş);
 • Herneacova “Cetate” (jud. Timiş);
 • Hodoni “La Pocioroane” (jud. Timiş);
 • Ianova “Cetatea turcească” (jud. Timiş);
 • Moşniţa Veche “Satul bătrân” (jud. Timiş);
 • Parţa “Tell 1”, Parţa “Tell 2” (jud. Timiş);
 • Remetea Mare “Gomila lui Gabor”, “Cetate” (jud. Timiş);
 • Satchinez “Grădişte” (jud. Timiş);
 • Timişoara “Parcul Botanic” (jud. Timiş);
 • Şag „Canton” (jud. Timiş);

 

Prospecțiuni geofizice - megnatometrie

 • Moşniţa Veche „Satu Bătrân” (jud. Timiş.);
 • Caransebeş „Balta Sărată” (jud. Caraş-Severin);
 • Ruginoasa „Dealul Drăgici” (jud. Iaşi);
 • Scânteia „Dealul Bodeşti – La nuci” (jud. Iaşi);
 • Unip „Dealul Cetăţuica” (jud. Timiş.);
 • Vărădia „Rovină” (jud. Caraş-Severin);
 • Şugag „Vârful lui Pătru” (jud. Alba);
 • Corneşti „Iarcuri” (jud. Timiş);
 • Chesinţ „Oul lui Traian” (jud. Arad);
 • Berecuţa „Val roman” (jud. Timiş);
 • Opatiţa „Val roman” (jud. Timiş);
 • Sântana „Cetate” (jud. Arad);
 • Parţa “Tell 1” (jud. Timiş);
 • Ţaga „Baza Arheologică” (jud. Cluj);
 • Corneşti „Iarcuri” (jud. Timiş);
 • Alioş, „Valul Roman” (jud. Timiş);
 • Voiteg „Groapa cu Vulpi” (jud. Timiş);
 • Periam „Şanţu Mare – Ziridava” (jud. Arad);
 • Unip „Cetăţuica” (jud. Timiş);
 •  


 

Dorel MICLE

CV

 

  Statut: - doctor
                 - lector universitar
                 - arheolog expert (Registrul Arheologilor din România)
  Domenii de cercetare: prospecţiuni geofizice în arheologie, topografie arheologică, arheologia peisajului.

  Email: dmicle@litere.uvt.ro

 

 

 

CURRICULUM VITAE


DATE PERSONALE


Nume: Micle
Prenume: Dorel
Data și locul nașterii: 22.12.1971, Timișoara
Adresă: Str. Zurich, nr. 33, Timişoara, România
Telefon (mobil): +4 0721582955; (fix): +4 0356 170101


EDUCAȚIE


2005-2009: Doctor în istorie, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu”, Sibiu

1991-1996: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, specializarea Istorie-Lb.Franceză, Universitatea de Vest Timișoara

SPECIALIZĂRI


2010-2011: Cercetare postdoctorală în Arheologie, domeniul Managementul Patrimoniului Imobil, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţele Comunicării, Timişoara, România.
Septembrie 2001-Iunie 2002: Studii de specializare în informatică distribuită, Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea de Vest din Timişoara.
Septembrie 1997 – Iunie 1998: Studii Aprofundate în Istorie Antică, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest din Timișoara.


LOCURI DE MUNCĂ


martie 2006-prezent: Lector universitar dr., titular (Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest Timișoara)
martie 2001-martie 2006: Asistent universitar, titular (Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest Timișoara)
octombrie 1998 - martie 2001: Colaborator extern, plata cu ora (Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest Timișoara)
septembrie 1996-martie 2001: Profesor titular de istorie (Școala cu Clasele I-VIII nr. 18 Timișoara)


PROIECTE

2010-2012

Monografia arheologică a localităţii Moşniţa Veche (jud. Timiş) – proiect ce a vizat întocmirea unui studiu complex de arheologia peisajului prin metode de verificare perieghetică sistematică, teledetecţie, aerofotointerpretare, studiu cartografic, topografie arheologică şi prospecţie magnetometrică
-membru (proiect coordonat de L. Măruia)
-în colaborare cu L. Bolcu, A. Stavilă, O. Borlea, C. Floca, I. Vedrilă, E. Pârpâliţă, A. Gogoşanu

2007-2011

ArheoGis. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş

-coordonatorde proiect alături de Liviu Măruia

2006-2007

eGISpat Timiş – proiect privind întocmirea documentaţiei de specialitate a siturilor arheologice din Lista Monumentelor Istorice a Jud. Timiş, secţiunea Arheologie, 42 situri (proiect nominalizat la Marele Premiu al Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2007)
-membru
-coordonatorde proiect alături de Liviu Măruia


PUBLICAȚII


» CĂRȚI
2012
Geografia istorică a zonei Moșnița Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren, Măruia, L.; Micle, D.; Floca, C.; Stavilă, A.; Berzovan, A.; A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Rogozea, O.; Forţiu, S.; Magina, A.; Pîrpîliță, E.; Vedrilă, I.; Horak, P.; Vidra, L.; Gogoșanu, A., Cluj-Napoca, 2012. (pdf)

ArheoGIS – un sistem integrat de manageriere a patrimoniului arheologic naţional, Micle, D.; Măruia, L.; Stavilă, A. , Timişoara

2011
Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş, Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean M.; Stavilă A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., Cluj-Napoca, 2011. (pdf)

Un model practic de aplicare a topografiei şi cartografiei arheologice în analiza spaţială a habitatului rural post-roman din Dacia de sud-vest între sfârşitul secolului al II-lea şi începutul secolului al V-lea, Micle D., Timișoara, 2011.
Elemente de topografie şi cartografie arheologică, Micle, D.; Cîntar, A.; Măruia, L, Timișoara, 2011.

ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş, Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean M.; Stavilă A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C; Vidra, L., Cluj-Napoca, 2011. (pdf)

2006
Arheologia – o ştiinţă pluridisciplinară. Metode clasice şi moderne de lucru, Bejan A., Micle D.,Timișoara, 2006.
2004
Săpaturile arheologice preventive de la Dumbrăviţa (DN 6 - varianta ocolitoare Timişoara), Draşovean Fl., Benea D., Mare M., Tănase D., Chiu Fl., Regep-Vlascici S., Ştefănescu A., Muntean M., Crânguş M., Micle D., Timișoara, 2004

» CAPITOLE DE CĂRȚI

2011

Die Erdwälle vom rumänischen Banat im Kontext der Landschaftsarchäologie, Micle, D.; Măruia, L.; Cîntar, A.; Török-Oance, M., în Der südwestliche Limes des römischen Dakien. Strukturen und Landschaft, Nemeth, E.; Fodorean, Fl.; Matei, D.; Blaga, D., Cluj Napoca, 2011, p. 82-88

2008

How Can You Create a Web Project using Microsoft Page Editor, Micle D., în Oberlander-Târnoveanu,I. (ed.) Museum and the Internet. Selected Papers from the International Summer Course in Buşteni, Romania, 20th – 26th of September, 2004, Archaeolingua, Budapest, 2008, p. 25-34

Heritage Networks and Portals, Micle D., în Oberlander-Târnoveanu,I. (ed.) Museum and the Internet. Selected Papers from the International Summer Course in Buşteni, Romania, 20th – 26th of September, 2004, Archaeolingua, Budapest, 2008, p. 73-120.

 

» ARTICOLE/STUDII

2012
Unip, com. Sacoșu Turcesc, jud. Timiș. Punct: Dealu Cetățuica, Bejan, A.; Măruia, L.; Micle, D.; Berzovan, A.; Stavilă, A.; Floca, C.; Bolcu, L.; Borlea O., în CCA – campania 2011, 2012. (pdf)

2011

The situation of the archaeological findings in the area of Cenad (Timiş County) in the context of debates on the cultural role of this political, administrative and religious center in the Middle Ages, Micle, D. în International WORKSHOP Proceedings History of Philosophy: Representations and Cultural Constructions Timisoara, 22-23 September 2011 (in press)

 

2010
Medieval earth fortifications from the Romanian N-E Banat in the context of interdisciplinary analysis, Micle, D.; Măruia L.; Kopeczny, S.; Simionescu, S.; Vidra, L.; Borlea, O.; Floca, C., în Fusion of Cultures. Abstracts of the XXXVIII Conference on Computer Applications and Qantitative Methods in Archaeology. Fco. Javier Melero, Pedro Cano & Jorge Revelles (Editors), Granada, 2010. (pdf)

Despre necesitatea managerierii patrimoniului arheologic utilizând SIG/GIS (Sistem Informaţional Geografic), Micle D., în Studii de Istorie a Banatului, UVT, XXIV, 2010, p. 226-234

Digital terrain analysis as a tool for the identification of possible areas with rural post – Roman archaeological sites in the S-W Dacia, Torok-Oance M., D. Micle, în Analele Universităţii Valahia Târgovişte, Seria Arheologie, Nr. 2, 2010, p. 139-147.

Archaeological geomorphometry and geomorphography. Case study on Cucutenia-an sites from Ruginoasa and Scânteia, Iaşi County, Roumania, Micle, D.; Măruia, L., Török-Oance, M., Lazarovici, Gh.; Lazarovici Mantu, C.M.; Cîntar, A., în Annales d’Université “Valahia” Târgovişte. Section d’Archéologie et d’Histoire, 12, 2010, 2, p. 23-39

 

2009

eGISpat Timis: Topographic 3D Measurements Using the Total Station and GIS Processing in the Analysis of the Archaeological Sites in Timis County, Romania, Micle, D.; Măruia, L., Cîntar, A., în Computer Applications to Archaeology 2009 Williamsburg, Virginia, USA. March 22-26, 2009, p. 163-164

„Măgura” Uroiului (Hunedoara County, Romania). An Archaeological Site from the perspective of Landscape Archaeology, Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Bălos, A.; Pescaru, A.; Stavilă, A.; Bolcu, L., în Annales d’Université “Valahia” Târgovişte. Section d’Archéologie et d’Histoire, 12, 2010, 1, p. 85-96
The morpho-topographic and cartographic analysis using GIS and Remote Sensing techniques of the archaeological site Cornesti “Iarcuri”, Timis County, Romania, Micle, D.; Török-Oance, M.; Măruia, L., în Ann. Univ. Tibiscus, Computer Science Series, VII, 2009, p. 249-262
2008
The morpho-topographic and cartographic analysis using GIS and Remote Sensing techniques of the archaeological site Cornesti “Iarcuri”, Timis County, Romania, Micle, D.; Török-Oance, M.; Măruia, L., in Advances on Remote Sensing for Archaeology and Cultural Heritage Management, Roma, 2008, p. 387-393

Despre paginile web ale muzeelor. Muzeul Virtual, în SIB, 30-31, 2006-2007, Micle, D., Timisoara, p. 283-297

2007

Noi descoperiri arheologice de teren în zona de nord vest a Banatului, acoperită de Câmpia Vingăi şi Dealurile Lipovei(I), Micle, D.; Măruia, L.; Dorogostaiski, L.; Cîntar, A., în Studii de Istorie a Banatului, 30-31, 2006-2007, p. 7-32

The earth works from Corneşti – „Iarcuri” (Orţişoara village, Timiş county) in the light of recent field research, Micle, D.; Măruia, L., Dorogostaisky, L., în Analele Banatului, S.N., Arheologie-Istorie, 14, 2006, 1, p. 283-305
2006
The Database of the Archaeological Heritage of the Timis County (DAHTC), Micle, D., în Jeffrey, T. Clark, & Emily M. Hagemeister (eds), Digital Discovery. Exploring New Frontiers in Human Heritage, CAA2006 – Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Proceedings of the 34st Conference, Fargo, North Dakota, SUA, March 2006 [CD ROM], Archaeolingua, Budapest, 2007; p. 400-408

Typological Repertory and Spatial Distribution of Gray Coarse Ware from Southwestern Dacia, IIIrd and IVth Centuries A.D., with 3D and GIS Content, Micle D., Cîntar A., Torok. M. în Jeffrey, T. Clark, & Emily M. Hagemeister (eds), Digital Discovery. Exploring New Frontiers in Human Heritage, CAA2006 – Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Proceedings of the 34st Conference, Fargo, North Dakota, SUA, March 2006 [CD ROM], Archaeolingua, Budapest, 2007; p. 409-422

2005

Tipuri de documente hypermedia şi programe specifice utilizate în publicarea electronică a patrimoniului istoric şi arheologic, Micle D., în Patrimonium Banaticum, 4, 2005, Timişoara, p. 405-419.

Web page evaluation methodology in the field of history, Micle D., în SIB, 18-19, 2004-2005, Timişoara, p. 493-504

Despre prospecţiunile arheologice aeriene, Micle D., în Revista Facultăţii de Ştiinţe Umanist-Creştine, Seria Istorie, 1, 2005, Arad, p. 4-27

2004

Sisteme de Gestionare a Bazelor de Date utilizate în domeniul terminologiei (Programul Microsoft Access), Micle D., în UniTerm, 2, 2004

Modalităţi de căutare a informaţiei de tip text, imagine şi sunet în documentele electronice hypermedia, Micle D., în UniTerm, 1, 2004,

The ARHEOTIM Archaeology Portal. Promoting Romanian Archaeological Science on the Internet, Micle D., în Ausserer, K.F., Börner, W., Goriany, M. & Karlhuber-Vöckl, L. (eds), Enter the Past, The E-way into the Four Dimensions of Cultural Heritage, CAA2003 – Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Proceedings of the 31st Conference, Vienna, Austria, April 2003, BAR International Series 1227, Archaeopress, Oxford, 2004, p. 363-366,

2003

Construcţia romană de la Halta Tibiscum - Caransebeş Triaj, Micle D., Timoc C. Maniu A., în Patrimonium Banaticum, 2, 2003, Timişoara, 2003, p. 101-108

e-Tibiscum şi e-Praetorium. Valorificarea patrimoniului arheologic şi cultural bănăţean prin Internet, Micle D., în Patrimonium Banaticum, 2, 2003, Timişoara, 2003, p. 127-134


CERCETĂRI ARHEOLOGICE INVAZIVE


-câmp în lucru


CERCETĂRI ARHEOLOGICE NON-INVAZIVE


Periegheze sistematice

 • Repertoriul arheologic și cercetări de analiză a peisajului în zona localității Moşniţa Veche (jud. Timiş)
 • Cercetări de analiză a peisajului în arealul Dealurilor Lipovei (jud. Arad, Timiş, Hunedoara)
 •  

Măsurători topografice

 • numeroase situri din Banat sau județele Hunedoara, Alba, Cluj, Iași, Mureș, Bihor
 •  

Prospecțiuni geofizice-magnetometrie

 • numeroase situri din județul Timiș, dar și în județele Caraș-Severin, Arad, Iași, Alba, Bihor, Mureș

LIMBI STRĂINE

 • Engleza – nivel avansat
 • Franceza – nivel mediu

 

Lorena VLAD

-

Leonard DOROGOSTAISKY

CV

 

  Statut: - student masterand
   - inginer expert în telecomunicații
   - Lab manager: - Alcatel Lucent Romania
  Domenii de interes: Arheologia peisajului, Arheoastronomia, Epoca Bronzului în Europa

  Email: ldoro1959@gmail.com

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE


DATE PERSONALE


Nume: Dorogostaisky
Prenume: Alexandru Leonard
Data și locul nașterii: 12.10.1959, Timișoara
Adresă: Timișoara, Calea Sever Bocu, Bl. 321, ap 3, 300242, Timiș


EDUCAȚIE


2009-2011 Masteratul de Arheologie Interdisciplinară, Universitatea de Vest Timișoara
1979-1985: Facultatea de Electrotehnica, Universitatea ”Politehnica” din Timișoara


LOCURI DE MUNCĂ


februarie 1997– prezent:  Manager Laborator (Alcatel-Lucent Romania)
noiembrie1988 – ianuarie 1997: Manager Laborator Electronic (Comtim)
septembrie 1985 - octombrie 1988: Lider Echipă de Foraj în Regiunea Banat (Institutul pentru Cercetare Geologică si Geofizică)

PUBLICAȚII


» ARTICOLE/STUDII

2009

Utilizarea imaginilor satelitare, ortofotogramelor, hărţilor topografice, GPS-ului şi fotografiei digitale la realizarea perieghezelor. Studiu de caz : descoperirea fortificaţieI preistorice de la „Valea Alioşu”, Alioş (comuna Maşloc, judeţul Timiş); Dorogostaisky, L.; in SIB,  2008-2009; 256-273
2007

Noi descoperiri arheologice de teren în zona de nord vest a Banatului, acoperită de Câmpia Vingăi şi Dealurile Lipovei (I); Micle, D.; Măruia, L.; Dorogostaisky, L.; Cîntar, A.; în SIB,  30-31; 2006-2007; p. 7-32
2006
The earth works from Corneşti – „Iarcuri” (Orţişoara village, Timiş county) in the light of recent field research; Micle, D.; Măruia, L.; Dorogostaisky, L.; în Analele Banatului; S.N., 14; 2006; 283-305
The “rings” of Corneşti (Jadani), Timiş County, Romania; Micle, D.; Török-Oance M.; Măruia, L.; Dorogostaisky, L.; in CAA 2006 – Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology; Proceedings of the 34st Conference; Fargo; North Dakota; SUA; March 2006; în BAR International Series 1230; 2006


CERCETĂRI ARHEOLOGICE INVAZIVE


2009

 • iulie: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiș)


CERCETĂRI ARHEOLOGICE NON-INVAZIVE


Periegheze sistematice

2006-2013

 • numeroase cercetări perieghetice în judetele Timiș și Arad

 

Prospecțiuni geofizice-magnetometrie

2007

 • Corneşti „Iarcuri” (jud. Timiș)

 


 

Călin TIMOC

CV

 

  Statut:- lector doctor
               - arheolog specialist (Registrul Arheologilor din România)
                - membru: - Societatea culturală Astra Română, Filiala Timişoara „Constantin Daicoviciu”
  Timişoara                  
                  - Asociaţia Internaţională a Cercetătorilor de Ceramică Romană

                  - Centrului de Studii de Istorie şi Arheologie „Constantin Daicoviciu” Timişoara
                  - Asociaţia Internaţională de Lihnologie
                  - Colegiul de redacţie al anuarului muzeal Analele Banatului – Muzeul Banatului Timişoara
  Domenii de interes: istorie antică,arheologie militară romană
  Email: calintimoc@gmail.com

 

 

 

CURRICULUM VITAE


DATE PERSONALE


Nume: Timoc
Prenume: Ioan-Călin
Data și locul nașterii: 10.02.1974, Satu Mare


EDUCAȚIE


2002-2007: Doctorat, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Universitatea de Vest                      din Timişoara
1992-1997: Istorie şi lb. germană,  Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie din cadrul Universitea de Vest din Timişoara, Secţia Istorie
1988-1992: - Liceul teoretic „Mihai Eminescu” Satu Mare


SPECIALIZĂRI

1997-1998:  Studii aprofundate Romanitate Orientală, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Universitatea de Vest din Timişoara .


LOCURI DE MUNCĂ

octombrie 2006-prezent: Lector titular (Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitea de Vest, Catedra de Istorie)
martie 2006-octombrie 2006: Lector suplinitor (Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitea de Vest, Catedra de Istorie)
martie 2002 – februarie 2006: Asistent titular (Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitea de Vest, Catedra de Istorie)     
octombrie 2001 – februarie 2002: Asistent suplinitor (Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Universitatea de Vest din Timişoara, Catedra de Istorie)
martie 1999 – septembrie 2001: Preparator titular (Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Universitatea de Vest din Timişoara, Catedra de Istorie)
octombrie 1998 – februarie 1999: Preparator suplinitor (Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Universitatea de Vest din Timişoara, Catedra de Istorie)


ALTE AFILIAȚII

prezent
Centrului de Studii de Istorie şi Arheologie „Constantin Daicoviciu” Timişoara
-membru
2000-prezent
Societatea culturală Astra Română, Filiala Timişoara
-membru
2002-prezent
Asociaţia Internaţională a Cercetătorilor de ceramicăromană - RCRF (Rei Cretariae Romanae Fautorum)
-membru
2002-prezent
Asociaţia Internaţională de Lihnologie (International Lychnological Association)
-membru
1999-prezent
Colegiul de redacţie al Anuarului universitar: Studii de Istorie a Banatului Univ. de Vest din Timişoara
-membru
1999-2008
Colegiul de redacţie al Anuarului universitar al Centrului de Studii de Istorie şi Arheologie „Constantin Daicoviciu” Timişoara: Biblioteca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis
-membru
2006-prezent
Colegiul de redacţie al Anuarului muzeal: Analele Banatului – Muzeul Banatului Timişoara
-membru


PROIECTE DE CERCETARE

2006 – 2008
Dacia în sistemul socio-economic al Imperiului Roman preludiu al UE , Grant 540 / 2006
-membru în Colectivul de cercetători, Director de Proiect: prof. univ. dr. Doina Benea

PUBLICAȚII


» CĂRȚI
2012
Contributii la istoria prelucrarii osului si cornului in Dacia Romana, Timoc C., Timișoara, 2012

2008
Dacia în sistemul socio-economic roman. Cu privire la atelierele mestesugaresti locale, Benea D., Regep-Vlascic S., Crânguși-Balaci M., Ștefănescu-Onițiu A. Timoc C., Timișoara 2008

2004
Săpaturile arheologice preventive de la Dumbrăviţa (DN 6 - varianta ocolitoare Timişoara), Draşovean Fl., Benea D., Mare M., Tănase D., Chiu Fl., Regep-Vlascici S., Ştefănescu A., Muntean M., Crânguş M., Micle D., Timoc C., Timișoara, 2004

Pseudo-Hyginus, De munitionibus castrorum,Timoc C., Crișan D.S., Deva, 2004

» ARTICOLE/STUDII

2011
Cohors  V  Lingonum  şi  apărarea  limesului  porolissens, Timoc C., în In memoriam Alexandru Matei, Zalău - Cluj, 2011, p. 355 – 356.

2010
Producţia de obiecte din os şi corn din Dacia romană, Timoc C., în Dacia în sistemul socio-economic roman (BHAUT IX), Timişoara 2008, p. 256 – 284.

Cercetări arheologice preventive de la Timişoara – Freidorf (raport preliminar), Mare M., Tănase D., Flutur A., Timoc C., în MCA s.n., VI, 2010, p. 71-81.

Urme romane sub cetatea medievală a Severinului, Timoc C., în Drobeta, XX, 2010, p. 231 – 235.

Mola manuaria de la Tibiscum, Timoc C., în BHAUT XII, 2010, p. 251 – 260.

2009

Autoritatea romană în Pontul Stâng l a începutul sec. I p.Chr. la Dunărea de Jos. Mărturiile lui Ovidius de la Tomis, Timoc C., in Interferente ovidiene. Studii, note, texte si (pre)texte ovidiene, Constanta, 2009, p. 123 – 128.

Despre topografia portului antic al Orşovei (Dierna), Timoc C., în SIB, XXXII - XXXIII / 2008 – 2009, p. 285 – 287.

Relaţiile militare şi economice dintre Apulum şi Tibiscum, Timoc C., în Apulum, XLVI, 2009, p. 409 – 414.

2008

Obiecte de factură romană descoperite la Petea (jud. Satu Mare), Timoc C., în Satu Mare. Studii şi Comunicări (seria Arheologie), XXIII – XXIV / I (2006 -
2007), 2008, p. 185 – 186.

Vergessene Tonlampen von Dierna – Orşova, Timoc C., în Lychnological Acts 2, Cluj-Napoca 2008, p. 225 – 226 (pl. 152 - 153).

Observaţii în legătură cu dimensiunile castrului mic de piatră de la Tibiscum – Jupa, Timoc C., în Corviniana, XII, 2008, p. 143 – 148.

Dumitru Tudor (20 mai 1908 – 30 ianuarie 1982), Benea D., Timoc C.,  în Studii de istorie economică a Daciei romane (BHAUT X), Timişoara 2008, p. 18 – 20.

Consideraţii  arheologice  asupra  unor  activităţi  meşteşugăreşti  în castrele auxiliare ale Daciei romane, Timoc C., în Studii de istorie economică a Daciei romane (BHAUT X), Timişoara 2008, p. 125 – 133.

Organizarea  internă  a  castrului  de  la  Mehadia (Praetorium). Reconstituirea datelor oferită de vechile bilete de săpătură!, Timoc C., Timoc Carmen, în Banatica, 18, 2008, p. 75 – 80.

Mineritul  aurifer  în  Dacia  romană, Timoc C., în Dacia în  sistemul  socio economic roman (BHAUT IX), Timişoara 2008, p. 96 – 106.

Producţia de obiecte din os şi corn din Dacia romană, Timoc C., în Dacia în sistemul socio-economic roman (BHAUT IX), Timişoara 2008, p. 256 – 284.

Câteva date despre ceramica descoperită la Foeni – Selişte (jud. Timiş), Timoc C., Szentmiklosi A.,  în AnB s.n., XVI, 2008, p. 113 – 134.

2007
Inginerii împăratului Traian (II). Arhitectul Apollodor din Damasc, Timoc C., în
SIB, XXX – XXXI / 2006 – 2007, p. 45 – 48.

Ampelum şi războaiele marcomanice, Timoc C., în Apulum, XLIV, 2007, p. 181-184.

Barăcile soldaţilor romani de la Tibiscum, Timoc C., în AnB s.n., XV, 2007, p. 85 – 96.

Prelucrarea osului şi cornului în provincia Dacia, Timoc C., în Meşteşuguri şi artizani în Dacia romană (BHAUT VIII), Timişoara 2007, p. 171 – 188.

Pontische und ägäische Amphoren aus dem römischen Dakien, Timoc C., în Thrace in the greco – roman World, Athena 2007, p. 614 – 619.

2006
Die Friedensbotschaften der Daker an Kaiser Trajan zur Zeit der dako – römischen Kriege, Timoc C., în Daci şi romani. 1900 de ani de la integrarea Daciei în Imperiul Roman (BHAUT VII), Timişoara 2006, p. 66 – 74.

Neue Inscriften aus dem römischen Kastell von Tibiscum, Timoc C., în AnB s.n., XIV, 1, 2006, p. 277 – 281.

Fragmente de bronz dintr-un umbo de la Tibiscum, Timoc C., Pinca R., în Corviniana, X, 2006, p. 159 – 163.

Contribuţii la navigaţia fluvială pe râul Mureş în secolele II – III p.Chr. şi portul de la Apulum, Timoc C., în Apulum, XLIII/1, 2006, p. 213 – 218.

Einige  oberitalische  Sigillaten  von  Tibiscum, Timoc C., în  In  Honorem Gheorghe Popilian, Craiova 2006, p. 354 – 359.

Bătălia de la Tapae şi locul Coloniei Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, Timoc C.,  în DACIA AVGVSTI PROVINCIA. Crearea provinciei, Bucureşti
2006, p. 343 – 348.

Arheologia războaielor dacice ale împăratului Traian. Noi descoperiri şi interpretări,Timoc C. în InfoHIS, Buletin informativ ANTIM, Univ. „Ion Creangă” Chişinău 2006 Nr. 2 (30), p. 6 – 7 (atelierul I).

2005
Despre cultul Eponei la Tibiscum, Timoc C., în Banatica, 17, 2005, p. 235 – 245.

Die ersten archäologische Ausgrabungen von Foeni, Ort „Selişte”, Szentmiklosi A, Timoc C., în Banatica, 17, 2005, p. 59 – 73.

Templul palmyrenilor din castrul de la Tibiscum – Jupa , Timoc C., în PB, IV, 2005, p. 115 – 122.

2004
Contribuţii  la  problema  aprovizionării  cu  apă  a  oraşului  antic Tibiscum, Timoc C.,  în PB, III, 2004, p. 77 - 81.

Primele  locuinţe  civile  de  la  Tibiscum, Timoc C., în  Studia  Historica  et Archaelogica In Honorem Magistrae Doina Benea (BHAUT VI), Timişoara 2004, p. 379 - 383.

Beiträge zur Geschichte der cohors I Sagittariorum bei Tibiscum- Jupa, Timoc C., în Orbis Antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca 2004, p. 802 - 805.

Die dako-römische Verhältnisse im 1.-2. Jh. n.Ch. im Lichte des Pseudo-Hyginus “De munitionibus castrorum”, Timoc C., în Thracians and Circumpontic World, III, Chişinău 2004, p. 43 - 45.

Instrumente medicale de factură romană din colecţia Muzeului Banatului din Timişoara, Timoc C., Pribac S., în AnB s.n., X-XI / 2002-2003, I, 2004, p. 167 –
171.

Vergessene Bronzegegenstände von Dierna – Orşova, Timoc C., în The Antique
Bronzes: Typology, Chronology, Authenticity, Bucharest 2004, p. 447 – 450.

Despre navigaţia fluvială pe Mureş în epoca romană, Timoc C., în Studii de Istorie, I, 2005, Arad, p. 57 - 58.

Bein-  und  Hornbearbeitung  in  die  spätrömischen  Festungen  der
Eisernen Tor Gebiet der Donau in 3.-4. Jhr. n.Chr., Timoc C., în SIB, XXVIII – XXIX, 2004 ,2005, p. 97 – 108.

Fortificaţii romane din Banat (II). Teregova (Date şi controverse), Timoc C.,  în AnB s.n., XII – XIII, 2004 – 2005, p. 187 – 197.

Inginerii împăratului Traian (I). Mensorul Balbus, Crişan D.S, Timoc C., în AnB s.n., XII – XIII, 2004 – 2005, p. 157 – 169.

Cercetări arheologice de la Foeni – Selişte (jud. Timiş). Raport preliminar, Szentmiklosi A, Timoc C.,  în AnB s.n., XII - XIII, 2004 - 2005, p. 657 – 673.

Restituiri epigrafice (I), Timoc C.,  în ActaMP, XXVI, 2004, p. 253 – 258.

2003
Ala I Hispanorum şi castre de la Slăveni în sistemul defensiv al Daciei  Inferior  (Malvensis), Timoc C.,  în  Oltenia.  Studii  şi  Comunicări  (Arheologie  - Istorie), XIV, 2002-2003, Craiova, p. 52 - 54.

Despre activitatea arheologică de la Tibiscum (Jupa) a părintelui Boroş, Timoc C., Timoc Carmen, în Societate şi civilizaţie în Banatul istoric, Timişoara 2003, p. 299 - 303.

Über die heutigen archäologischen Spuren von Herkulesbad (Kreis Caraş-Severin), Timoc C.,  în SIB, XXVI – XXVII / 2002-2003, p. 199 – 203.

Construcţia  romană  de  la  Halta Tibiscum – Caransebeş Triaj, Timoc C., Micle D., Maniu A., în PB, II, 2003, p. 101 - 108.

2002
Două bronzuri romane descoperite întâmplător la Iablaniţa (jud. Caraş-Severin), Lalescu I., Timoc C.,  în SIB, XXIII-XXIV-XXV / (1999-2001), 2002, p.
199 - 202.

Despre vasele de cult din piatră descoperite în Dacia romană, Regep S., Timoc C., în Sargetia, XXVIII-XXIX /1 (1999-2000), 2002, p. 221 - 230.

 

Beiträge zur Geschichte der Cohors III Delmatarumequitata im römischen Dakien, Timoc C., în THRACIA (In Honorem Annorum LXX Alexandri Fol), XV, Sofia 2003, p. 279 - 280.

Un  document  inedit  referitor  la  cercetările  arheologice  de  la Tibiscum-Jupa din perioada interbelică, Timoc C., în PB, I, 2002, p. 175 - 178.

2001
Dumitru  Tudor  –  Opera, Regep S., Timoc C., în  Simpozionul  „In memoriam Dumitru Tudor” (BHAUT IV), Timişoara 2001, p. 21 - 35.

Despre  dirijarea  navigaţiei  fluviale  în  zona  Porţilor  de  fier  ale Dunării în epoca romană, Timoc C. în Simpozionul „In memoriam Dumitru Tudor” (BHAUT IV), Timişoara 2001, p. 97 - 115.

Fortificaţii  romane  din  Banat  (I). Cornuţel, Lungu  P, Hurduzeu N., Timoc C.,  în BCSS, 7, 2001, p. 113 - 115.

Einige Kultusgegenstände der Dako-Geten. Die Standarten, Timoc C., în Eighth
International Congress of Thracology „Thrace and the Aegean”, Sofia-Yambol,
25 – 29 September 2000, vol. II, Sofia 2002, p. 893 - 900.

Einige  Bemerkungen  über  die  Übergangspunkte  auf  der  Donau zwischen Moesia Superior und Dakien, Timoc C., în Die Archäologie und Geschichte der Region des Eisernen Tores zwischen 106-275 n.Chr., Kolloquim in Drobeta-Turnu Severin (1.-4. Oktober 2000), Bucureşti 2001, p. 35 - 39.

2000
Itureenii în provincia Dacia, Timoc C., în AnB s.n., VII-VIII (1999 - 2000),
2000, p. 377 - 385.

Cercetări arheologice în Principia castrului roman de la Buciumi, Bejinariu I., Timoc C., în ActaMP, XXIII – XXIV / 1999 - 2000, p. 345 – 357.

Despre castrul şi vicus-ul militar de la Sânpaul (jud. Harghita), Timoc C., în
Apulum, XXXVII/1, 2000, p. 297 - 299.

Cercetări de teren pe teritoriul castrului şi aşezării romane de la Mehadia. Câteva   observaţii, Timoc C., Lalescu I., în  Anale (Jurnalistică),   Univ. „Tibiscus”, VIII, 2000, Timişoara, p. 198 - 201.

1999
O nouă lectură a inscripţiei IDR III/2, 270, Timoc C., în SIB, XIX - XX (1995 -
1996), 1999, p. 191 - 194.

Câteva urme de încălţăminte romană descoperite la Tibiscum, Timoc C., Timoc Carmen,  în BCSS, 5, 1999, p. 155 - 160.

Iulian Lalescu, Materiale arheologice din castrul şi aşezarea romană
de la Praetorium – Mehadia, Timoc C., în SIB, XXI - XXII (1997 - 1998), 2000, p. 233-248.

Despre câteva monumente sculpturale din Dacia Superior, Crînguş M., Timoc C.,   în SIB, XXI - XXII (1997 - 1998), 2000, p. 259 - 264.

O stelă funerară din colecţia Muzeului Băilor Herculane, Timoc C., în Satu
Mare. Studii şi comunicări, XV - XVI, 1998 - 1999, p. 103-106.

1998
Un  tipar  pentru  turnat  lingouri  de  metal  de  la  Porolissum, Timoc C., în Ziridava, XXI, 1998, Arad, p. 53-55.

Două   geme   romane   descoperite   în   biserica   medievală   din Caransebeş, Timoc C.,  în BCSS, 4, 1998, p. 115 - 117.

1997
Ein möglicher Eingangsweg der Jazygen Sarmaten nach römischen
Banat und die Militärprobleme der Organisierung der Wehrlinie Lederata – Tibiscum am Anfang des 2 Jhr. n.Chr.* Un posibil traseu de pătrundere al sarmaţilor  iazygi  spre  Banatul  ocupat  de  romani  şi  probleme  de  organizare militară  a  linei  defensive  Lederata  –  Tibiscum  la  începutul  sec.  II  p.Chr., Timoc C.,  în ActaMP, XXI, 1997, p. 291 - 302.

Observaţii în legătură cu cultul zeiţei Epona la Tibiscum, Timoc C., în Satu
Mare. Studii şi Comunicări, XIV, 1997, p. 115 - 118.

Notiţe  epigrafice  bănăţene  (I), Timoc C., în  ARHE.  Buletin  de  studii  şi cercetări studenţeşti de istorie veche, arheologie şi epigrafie, II, 1997, Timişoara, p. 50 - 57.

Un  vârf  de  lance  din  epoca  migraţiilor  din  colecţiile  Muzeului Banatului, Timoc C., în ARHE. Buletin de studii şi cercetări studenţeşti de istorie veche, arheologie şi epigrafie, II, 1997, Timişoara, p. 76 - 77.

1996
Reprezentări  de  treceri  de  ape  ale  armatei  romane  pe  Columna traiană, Timoc C.,  în ARHE. Buletin de studii şi cercetări studenţeşti de istorie veche, arheologie şi epigrafie, I, 1996, Timişoara, p. 40 - 46.

Beingegenstände mit militärischem Gebrauch in der Ausstattung der Bogenschützen von Tibiscum, Timoc C., în ARHE. Buletin de studii şi cercetări studenţeşti de istorie veche, arheologie şi epigrafie, I, 1996, Timişoara, p. 60 - 64.

Câteva precizări cu privire la monumentele epigrafice ale cohortei I Sagittariorum la Tibiscum, Timoc C., în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti (Arheologie-Istorie), 2, 1996, Alba-Iulia, p. 117 - 121.

Timoc C., Câteva imagini inedite ale canalului roman de navigaţie de la Porţile de Fier, în SIB, XVII - XVIII (1993 - 1994), 1996, p. 241 - 261.

 » RECENZII
I.I. Russu, Obârşia tracică a românilor şi albanezilor, Ed. Dacia, Cluj-Napoca,
1995,  în  ARHE,  Buletin  de  studii  şi  cercetări  studenţeşti  de  istorie  veche, arheologie şi epigrafie, I, 1996, Timişoara, p. 79 - 80.

Vasile Moga, Castrul roman de la Apulum, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj 1998, în SIB, XXIII-XXIV-XXV (1999-2001), 2002, p. 311 – 315

Al. V. Matei, Ioan Stanciu, Vestigii din epoca romană (sec. III-IV p.Chr.) în spaţiul nord-vestic al României, Ed Porolissum, Zalău – Cluj Napoca 2000, în SIB, XXVIII – XXIX / 2004-2005, p. 521 – 531;

Ángel Morillo, Joaquin Aurrecoechea (edit.), The Roman Army in Hispania, An archaeological Guide, León 2006, în Meşteşuguri şi artizani în Dacia romană (BHAUT VIII), Timişoara 2007, p. 269 – 271.

Dorel Bondoc, Cioroiul Nou, Craiova, 2010, în AnB s.n. (Arheologie-Istorie), XVIII, 2010, p. 381 – 382.

Nicolae Gudea, Aşezări rurale în Dacia romană (106-275 p.Chr.). Schiţă pentru o istorie a agriculturii şi satului daco-roman, Ed. Primus, Oradea 2008, în BHAUT, XII, 2010, p. 263 – 264.

Robert Gindele, Eszter Istvànovits, Die römerzeitliche Siedlung von Csengersima
Petea, Ed. Museului Sătmărean, Satu Mare, 2009, în BHAUT, XII, 2010, p. 265– 266.


CERCETĂRI ARHEOLOGICE INVAZIVE


2012

 • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (jud. Caraș-Severin)

2011

 • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (jud. Caraș-Severin)

2010

 • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (jud. Caraș-Severin)
 • Mehadia ”Pretorium” (jud. Caraș-Severin)

2009

 • Mehadia ”Pretorium” (jud. Caraș-Severin)
 • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (jud. Caraș-Severin)
 • Piatra Craivii (jud. Alba)
 • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (jud. Caraș-Severin)

2006

 • Timișoara - Freidorf (jud. Timiș)

2005

 • Dumbrăviţa – DN 6-Varianta ocolitoare” (jud. Timiș)

2004

 • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (jud. Caraș-Severin)

2003

 • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (jud. Caraș-Severin)

2002

 • Mehadia ”Pretorium” (jud. Caraș-Severin)
 • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (jud. Caraș-Severin)

2001

 • Mehadia ”Pretorium” (jud. Caraș-Severin)
 • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (jud. Caraș-Severin)

2000

 • Mehadia ”Pretorium” (jud. Caraș-Severin)
 • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (jud. Caraș-Severin)

1999

 • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (jud. Caraș-Severin)

1998

 • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (jud. Caraș-Severin)

1997

 • Moigrad ”Porolissum” (jud. Sălaj)
 • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (jud. Caraș-Severin)

1996

 • Moigrad ”Porolissum” (jud. Sălaj)
 • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (jud. Caraș-Severin)

1995

 • Moigrad ”Porolissum” (jud. Sălaj)
 • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (jud. Caraș-Severin)
 • Lazuri (jud. Satu Mare)

1994

 • Moigrad ”Porolissum” (jud. Sălaj)
 • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (jud. Caraș-Severin)
 • Foeni - (jud. Timiș)
 • Cenad (jud. Timiș)

1993

 • Jupa - ”Tibiscum” / Zăgujeni - „Conducta de gaz“ (jud. Caraș-Severin)
 • Sânandrei „Oxenbrickel” (jud. Timiș)

 


 

Membrii asociați

Sorin HERMON

-

Simona SIMIONESCU

CV

 

  Statut: - absolventă masterat
                        - impresar artistic
                        - manager cultural
                        - membru: - Fundația „Salvați Copiii”
                        - Asociația “ PROPHILHARMONIA “ Timișoara
                        - Fundaţia Academic Culturală Timișoara (FACT)

  Domenii de interes: management cultural, conservare etnografie si folclor
  Email: simonas.simionescu75@gmail.com

 

 

CURRICULUM VITAE


DATE PERSONALE


Nume: Simionescu
Prenume: Simona
Data și locul nașterii: 25.01.1975,
Adresă: Timișoara, str. Miron Cositin, nr. 4
Telefon (mobil): +40723202169


EDUCAȚIE


2010-2012: Masteratul de Arheologie Interdisciplinară, Universitatea de Vest Timișoara
2007-2010: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, specializarea Istorie, Universitatea de Vest Timișoara


SPECIALIZĂRI

2010-2011
Diploma in Pedagogie modul II 
2007-2010
Diploma in  Pedagogie – modul I
2009
Management cultural – institutii de cultura
2009
Impresariat artistic, Ministerul Muncii,Familiei si Protectiei Sociale ,  Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii ; Academia de Muzica „GH. Dima” Cluj -Napoca
2009
Specializare  in management de proiecte si reglementari legislative, Centrul regional  de perfectionare a Administratiei Publice din cadrul INA  si Filarmonica Banatul Timișoara


LOCURI DE MUNCĂ

2011-2012: Referent conservare etnografie si folclor (Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș)
2007-2012: Administrator –Manager asociat (SC Art Protocol SRL, Giroc )
2006-2012:Administrator si unic actionar (SC Dolysym Crys SRL, Caransebes)
2002-2006: Administrator si unic actionar (SC Bart Silver SRL, Giroc)
2000-2003: Director (SC Intercolor SA, Timișoara)
1998-2003: Prezentator TV (Televiziunea Europa Nova, Timișoara)
1994-1996: Referent stare civilă (Primăria Caransebeș)


ALTE AFILIERI

2010 - prezent
Fundației „Salvati Copiii”
-membru
2008 - prezent
Asociația   “ PROPHILHARMONIA “ Timișoara
-membru fondator
2007 - prezent
Fundaţia Academică Culturală Timișoara  (FACT) 
-membru


VOLUNTARIAT

Acțiuni de voluntariat, sponsor la diferite organizații sau acțiuni culturale și umanitare  (Fundația Prophilharmonia, Fundația Salvati Copiii si Fundatia Academinc Culturala Timișoara)


EVENIMENTE CULTURALE ORGANIZATE

2011

 • Organizarea unei expozitii temporare cu participarea a 100 de mesteri din Romania (olari, tesatori, pictori, sculptori, sticlari etc), eveniment desfasurat  in  incinta Bastionului “Maria Tereza” din Timișoara.

2007- 2011

 • Organizare evenimente culturale pentru Camera de Comert si Industrie Timișoara cu participarea unor artisti de talie nationala si mondiala (Aura Twarowska, Natalia Ushakova, Diana Pap etc).

 

2006- 2011

 • Organizare evenimente culturale pentru Consulatul Germaniei la Timișoara, Consulatul Serbiei la Timișoara,Consulatul Italiei la Timișoara, Ambasada Ungariei la Bucuresti etc, avand ca invitat de seama pe domnul  Ioan Holender directorul Operei din Viena.

 

2006 -2011 

 • Co- organizator ( prin licitatie SEAP ) a 7 concerte ale  Filarmonicii Banatul in spatii neconventionale  ( pe pista aeroportului Timișoara, Canalul Bega din Timișoara, in fata Catedralei din Timișoara, Santierul de constructii din Timișoara, Manastirea din Sag etc.), concerte  in  premiera nationala cu participarea a peste 5000 de spectatori la fiecare concert.

 

2005- 2010 

 • co-Organizator al evenimentului  “ Lumina de la Bethleem” eveniment ce se desfasoara in perioada Craciunului in colaborare cu televiziunea ORF Linz –Austria si are menirea de a impartii lumii lumina sfanta adusa special de la Bethleem.

 

 • co-Organizator de concerte simfonice ce se desfasoara in interiorul Pesterii de la  Romanesti (Muntii Poiana Ruscai), cu participarea unor solişti consacrati ( soprana Soyun Yu, Cătălina Costin la vioară, Cosmin Rafael Bălean la duduk,violonistul Florin Ionescu,soprana Diana Pap, dirijorul Radu Popa, dirijorul Gheorghe Costin, dirijorul Ilarion Ionescu si multi altii). Lucrări semnate W.A.Mozart, A.Lloyd Weber, J. Last, J.Strauss, A.Haciaturian, C.Chaplin, etc. Evenimentul are o traditie de 30 ani si se bucura anual de o participare a peste 2000 de spectatori.

2009  

 • Organizarea  unei  expozitii  de etnografie si foloclor in Serbia (Zrenianin) in cadrul  unui proiect european , cu participarea a 80 de artisti romani si sarbi.

 

2008

 • Organizare eveniment  pentru Bank of Scotland – concert simfonic si catering in incinta Muzeului de Arta din Timișoara.

 

2007 

 • Organizare eveniment cultural si catering pentru compania aeriana Austrian Airlines, in incinta Filarmonicii Banatul Timișoara.

 

2007 

 • Organizare eveniment in Timișoara pentru  Discovery Channel Television, eveniment ce s-a derulat pe parcursul a 3 zile cu participarea a 1500 persoane. Organizarea evenimentului a constat in organizarea unor sesiuni de filme documentar si catering
PUBLICAȚII


» ARTICOLE/STUDII
2010
Medieval earth fortifications from the Romanian N-E Banat in the context of interdisciplinary analysis [Fortificațiile medievale de pământ din Banatul de N-E în contextul analizelor interdisciplinare], Micle, D.; Măruia L.; Kopeczny, S.; Simionescu, S.; Vidra, L.; Borlea, O.; Floca, C., în Fusion of Cultures. Abstracts of the XXXVIII Conference on Computer Applications and Qantitative Methods in Archaeology. Fco. Javier Melero, Pedro Cano & Jorge Revelles (Editors), Granada, 2010. (pdf)


CERCETĂRI ARHEOLOGICE INVAZIVE


2008

 • iulie: Jupa „Tibiscum”(jud. Caraş Severin) (practică arheologică școlară)

LIMBI STRĂINE


Italiană – avansat
Engleză - mediu

   


 

Andrei STAVILĂ

CV

 

  Statut: - Doctorand
                  - arheolog debutant (Registrul Arheologilor din România)
  Domenii de interes: Epoca bronzului în SE Europei, Arheologia Peisajului, GIS în Archaeologie
  Geofizica în Archaeology, Metodă şi tehnică de săpătură.
  Email: andreigolo@yahoo.com

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE


DATE PERSONALE


Prenume: Andrei    
Nume: Stavilă
Data şi Locul naşterii: 21.06.1987, Timișoara
Adresa: Timişoara, str. Alexandru Odobescu, nr. 60, ap. 1 cod 300237
Telefon: (mobil): + 4 071208231; (fix): + 4 0256492793


EDUCAŢIE


2011-prezent: Doctorand, Universitatea „Valahia” Târgovişte
2009-2011: Arheologie Interdisciplinară, Master, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timișoara
2006-2009: Istorie, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timișoara
2002-2006: Liceul Teoretic "Jean Louis Calderon", Timișoara


WORKSHOP-URI


2012 LinkSCEEM Event - Digital Cultural Heritage Workshop, The Cyprus Institute, Nicosia, Cypru


LOCURI DE MUNCĂ


noiembrie-decembrie 2011: săpătură de salvare (SC Banat Archaeosave S.R.L)
aprilie-ocombrie 2010: săpătură de salvare (S.C. Tomis Research Center S.R.L)     
august – septembrie 2008: săpătură de salvare (S.C. RUNE S.R.L)
septembrie-noiembrie 2007: săpătură de salvare (S.C. RUNE S.R.L)


PROIECTE DE CERCETARE


2010-2012

Monografia arheologică a localităţii Moşniţa Veche (jud. Timiş) – proiect ce a vizat întocmirea unui studiu complex de arheologia peisajului prin metode de verificare perieghetică sistematică, teledetecţie, aerofotointerpretare, studiu cartografic, topografie arheologică şi prospecţie magnetometrică
-membru (proiect coordonat de L. Măruia)
-în colaborare cu D. Micle, L. Bolcu, O. Borlea, C. Floca, I. Vedrilă, E. Pârpâliţă, L. Vidra, A. Gogoşanu

2007-2011

ArheoGis. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş
-membru(proiect coordonat de Liviu Măruia)

2006-2007

eGISpat Timiş – proiect privind întocmirea documentaţiei de specialitate a siturilor arheologice din Lista Monumentelor Istorice a Jud. Timiş, secţiunea Arheologie, 42 situri (proiect nominalizat la Marele Premiu al Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2007)
-membru
-coordonatori: L. Măruia, D. Micle


PUBLICAŢII


» CĂRŢI
2012
Geografia istorică a zonei Moșnița Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren, Măruia, L.; Micle, D.; Floca, C.; Stavilă, A.; Berzovan, A.; A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Rogozea, O.; Forţiu, S.; Magina, A.; Pîrpîliță, E.; Vedrilă, I.; Horak, P.; Vidra, L.; Gogoșanu, A., Cluj-Napoca, 2012. (pdf)

ArheoGIS – un sistem integrat de manageriere a patrimoniului arheologic național,
MICLE, D.; MĂRUIA, L.; Stavilă, A., Editura ExcelsiorArt, Timișoara, 2012, 300 pages (ISBN 978-973-592-282-5)

2011
ArheoGis. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş, Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean M.; Stavilă A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C; Vidra, L., Cluj-Napoca, 2011. (pdf)

» ARTICOLE/STUDII

2012
The pottery from the Bronze Age settlement of Timişoara – „Fratelia”. A general statistical approach [Ceramica de epoca bronzului din aşezarea de la Timişoara – „Fratelia”. O abordare statistică generală], Stavilă, A., în Annales d’ Université Valahia Târgovişte. Section d’ Archeologie et d’ Histoire, Tome XIV, No. 2, 2012, p. 29-45.
Unip, com. Sacoșu Turcesc, jud. Timiș. Punct: Dealu Cetățuica, Bejan, A.; Măruia, L.; Micle, D.; Berzovan, A.; Stavilă, A.; Floca, C.; Bolcu, L.; Borlea O., în CCA – campania 2011, 2012. (pdf)

Industria materiilor animale dure descoperită în campania 2011,Beldiman C., Cîrciumaru M., Bejan A., Măruia L., Berzovan A., Stavilă, A., Sztancs D., Iamandi D., în CCA – Campania 2011, Târgu Mureş, p.161-163. (pdf)

2010
Archaeological geomorphometry and geomorphography. Case study on Cucuteni-an sites from Ruginoasa and Scânteia, Iaşi County, Romania, [Geomorfometrie şi geomorfografie arheologică. Studiu de caz privind un situri Cucuteni de la Ruginoasa şi Scânteia, jud. Iaşi, România],Măruia, L.; Micle, D.; Török-Oance, M.; Lazarovici, GH.; Lazarovici, M.; Smadu-Vlad, L.; Stavilă, A.; Bolcu, L., în Fusion of Cultures. Abstracts of the XXXVIII Conference on Computer Applications and Qantitative Methods in Archaeology. Fco. Javier Melero, Pedro Cano & Jorge Revelles (Editors), Granada, 2010, p. 689. (ISBN: 978-84-693-0772-4)

Noninvasive archaeological research in the Roman Castrum from Vărădia, „Rovină” (Caraş-Severin County). A topographic and geophysical study, [Cercetări arheologice non-invaziveîn castrul de la Vărădia “Rovină” (jud. Caraş Severin). Un studiu topografic şi geofizic]Micle, D.; Măruia, L.; Cîntar, A.; Bozu, O.; Nemeth, E.; Stavilă, A.; Bolcu, L., în Annales d’Université “Valahia” Târgovişte. Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XII, No. 2, 2010, p. 139-154 (ISSN: 1584-1855). (pdf)

Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Bălos, A.; Pescaru, A.; Stavilă, A.; Bolcu, L., „Măgura Uroiului” (Hunedoara County, Romania). An Archaeological Site from the perspective of Landscape Archaeology, [„Măgura Uroiului” (jud. Hunedoara, România). Un sit arheologic din perspectiva arheologiei peisajului] în Annales d’Université “Valahia” Târgovişte. Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XII, No. 1, 2010, p. 85-96 (ISSN: 1584-1855). (pdf)


CERCETĂRI ARHEOLOGICE INVAZIVE


2013

 • iulie: Unip "Dealu Cetăţuica" (jud. Timiş)
 • iulie: Gârla Mare „La dune (jud. Mehedinți)

2012

 • iulie-august: Unip "Dealu Cetăţuica" (jud. Timiş)
 • 2011

 • noiembrie-decembrie:Lugoj – Deva, Lot 1 (Coştei – Mănăştiur) (jud. Timiş) – diagnostic invaziv
 • septembrie-noiembrie: Corneşti „Iarcuri” (jud. Timiş)
 • iulie: Unip „Dealu Cetăţuica”(jud. Timiş)
 • 2010

 • aprilie-septembrie: Timişoara- Arad Highway, Site 10 – Giarmata, Site 5, 7 – Pişchia (jud. Timiş) - săpătură de salvare
 • September: Unip „Dealu Cetăţuica”(jud. Timiş)
 • 2009

 • septembrie-octombrie 2009: Corneşti „Iarcuri” (jud. Timiş)
 • iulie: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)
 • 2008

 • septembrie – octombrie 2008 – Corneşti „Iarcuri”(jud. Timiş)
 • august – septembrie: ETHYLEN-PIPELINE-SÜD, Bavaria, Germania
 • iulie: Jupa „Tibiscum” (jud. Caraș Severin)
 • 2007

 • septembrie – noiembrie: ETHYLEN-PIPELINE-SÜD, Bavaria, Germany
 • • iulie: Sânnicolau Mare „Selişte” (jud. Timiş)

 • CERCETĂRI ARHEOLOGICE NON-INVAZIVE


  Periegheze sistematice

  • Cercetări arheologice de teren şi contribuţii la repertoriul arheologic al Dealurilor Lipovei (jud. Timiş şi Arad)
  • Cercetări arheologice de teren şi contribuţii la repertoriul arheologic al zonei Moşniţa Veche (jud. Timiş)
  • Cercetări arheologice de teren sistematice şi non-sistematice în vederea documentării lucrării privind Lista Monumentelor Istorice Timiş (LMI Timiş), (jud. Timiş), vezi Supra, Cărţi, 2011.

   

  Măsurători topografice

  • Alioş- „Valea Alioşu” (jud. Timiş) ),
  • Chinari- „Mociar” (jud. Mureş)
  • Iernut- „I.C.I.A” (jud. Mureş)
  • Cartarea celor 42 de situri incluse în cartea “ArheoGis. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş” (vezi Supra, Cărţi, 2011).
  • Moşniţa Veche „Satu Bătrân” (jud. Timiş)
  • Oradea” Parc Industrial I” (jud. Bihor)
  • Rapoltu Mare „Măgura Uroiului” (jud. Hunedoara)
  • Satchinez- „Râtu Mare” (jud. Timiş)
  • Ţaga „Baza Arheologică” (jud. Cluj)
  •  

  Prospecţiuni geofizice-magnetometrie

  • Alioş „Valul Roman” (jud. Timiş)
  • Berecuţa „Val roman” (jud. Timiş)
  • Chesinţ „Oul lui Traian” (jud. Arad)
  • Chinari- „Mociar” (jud. Mureş)
  • Corneşti „Iarcuri” (jud. Timiș)
  • Iernut- „I.C.I.A” (jud. Mureş)
  • Moşniţa Veche „Satu Bătrân” (jud. Timiș)
  • Opatiţa „Val roman” (jud. Timiș)
  • Oradea” Parc Industrial I” (jud. Bihor)
  • Parţa “Tell 1” (jud. Timiș)
  • Pecica „Şanţu Mare” (Arad county)
  • Ţaga „Baza Arheologică” (jud. Cluj)
  • Unip „Dealul Cetăţuica” (jud. Timiș)
  • Voiteg „Groapa cu Vulpi”(jud. Timiș)

   


  LIMBI STRĂINE


  Franceză - avansat (DELF B1)
  Engleză– mediu


  HOBBY-URI


 • drumeții montane, ciclism


 •  

  Cristian FLOCA

  CV

   

    Statut: - absolvent masterat
    Domenii de interes: arheologia peisajului, arheologie funerară, tumuli
    Email: cfloca@yahoo.com

   

   

   

   

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  DATE PERSONALE


  Nume: Floca
  Prenume: Cristian
  Data și locul nașterii: 12.09.1987, Timișoara
  Adresă: com. Liebling, nr. 510, Timiș
  Telefin: mobil + 4 0785871564; fix + 4 0256 396573


  EDUCAȚIE


  2009-2011: Masteratul de Arheologie Interdisciplinară, Universitatea de Vest Timișoara
  2006-2009: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, specializarea Istorie, Universitatea de Vest Timișoara
  2002-2006: Liceul Tehnic Henri Coandă, Timișoara


  LOCURI DE MUNCĂ


  martie 2013-prezent: director Departamentul de Cercetare și Dezvoltare (Asociația Arheovest)
  martie-iunie 2012: Arheolog (SC Word Expert SRL)
  noiembrie-decembrie 2011: Tehnician geolog (SC Banat Archaeosave SRL)

  aprilie-iulie 2010: muncitor (SC Tomis Research Center SRL)  

  PROIECTE


  2010-2012

  (Monografia arheologică a localităţii Moşniţa Veche (jud. Timiş))
  -proiect ce a vizat întocmirea unui studiu complex de arheologia peisajului prin metode de verificare perieghetică sistematică, teledetecţie, aerofotointerpretare, studiu cartografic, topografie arheologică şi prospecţie magnetometrică –
  -membru (proiect coordonat de către L. Măruia)
  -în colaborare cu  D. Micle, L. Bolcu, A. Stavilă, O. Borlea, I. Vedrilă, E. Pârpâliţă, A. Gogoşanu


  PUBLICAȚII


  » CĂRȚI
  2012
  Geografia istorică a zonei Moșnița Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren, Măruia, L.; Micle, D.; Floca, C. ; Stavilă, A.; Berzovan, A.; A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Rogozea, O.; Forţiu, S.; Magina, A.; Pîrpîliță, E.; Vedrilă, I.; Horak, P.; Vidra, L.; Gogoșanu, A., Cluj-Napoca, 2012. (pdf)

  2011
  ArheoGis Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş, Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean M.; Stavilă A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Horak, P.; Timoc, C.;Floca, C. ; Vidra, L., Cluj-Napoca, 2011. (pdf)

   

  » ARTICOLE/STUDII
  2012
  Unip, com. Sacoșu Turcesc, jud. Timiș. Punct: Dealu Cetățuica, Bejan, A.; Măruia, L.; Micle, D.; Berzovan, A.; Stavilă, A.;Floca, C. ; Bolcu, L.; Borlea O., în CCA – campania 2011, 2012. (pdf)

  2010
  Medieval earth fortifications from the Romanian N-E Banat in the context of interdisciplinary analysis , Micle, D.; Măruia L.; Kopeczny, S.; Simionescu, S.; Vidra, L.; Borlea, O.;Floca, C. , în Fusion of Cultures. Abstracts of the XXXVIII Conference on Computer Applications and Qantitative Methods in Archaeology. Fco. Javier Melero, Pedro Cano & Jorge Revelles (Editors), Granada, 2010. (pdf)


  CERCETĂRI ARHEOLOGICE INVAZIVE


  2013

  • iulie: Unip "Dealu Cetăţuica" (jud. Timiş)
  • iulie: Gârla Mare „La dune (jud. Mehedinți)

  2012

  • iulie-august: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)
  • aprilie – iunie: Ingolstadt „Ingobräu” (Bavaria, Germania) - săpături de salvare
  • martie: Altdorf (Bavaria, Germania) - săpături de salvare

  2011

  • noiembrie – decembrie: Lugoj – Deva, Lot 1 (Coştei – Mănăştiur) (jud. Timiş) – diagnostic prin sondaje
  • septembrie – noiembrie: Corneşti „Iarcuri”(jud. Timiş)
  • iulie: Unip „Dealu Cetăţuica”(jud. Timiş)
  • mai: Pecica „Şanţu Mare” (jud. Arad)

  2010

  • aprilie – iulie: Timişoara- Arad Highway, Site 10 – Giarmata, (jud. Timiş) - săpături de salvare
  • septembrie: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)

  2009

  • septembrie-octombrie 2009: Corneşti „Iarcuri” (jud. Timiş)
  • iulie: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)

  2008

  • september – october 2008 – Corneşti „Iarcuri” (jud. Timiş)
  • iulie: Jupa „Tibiscum” (jud. Caraș-Severin)

  2007

  • iulie: Jupa „Tibiscum” (jud. Caraș-Severin)

  CERCETĂRI ARHEOLOGICE NON-INVAZIVE


  Periegheze sistematice

  • Repertoriul arheologic și cercetări de analiză a peisajului în zona localității Moşniţa Veche (jud. Timiş)
  • Repertoriul arheologic și cercetări de analiză a peisajului a întregului hotar al localităţii Liebling (jud. Timiş)
  • Cercetări de analiză a peisajului în arealul Dealurilor Lipovei (jud. Arad, Timiş, Hunedoara)

   

  Măsurători topografice arheologice și prospecțiuni geofizice

  • multe situri arheologice din diferite județe - majoritatea participând ca voluntar

   


  LIMBI STRĂINE


  Engleză – cunoștiințe medii (care tind spre bune)
  Italiană – începător (cu aspirații de nivel mediu)


  HOBBY-URI


  • Hoinăritul prin lume, muzica, iubitul cu patimă
  •  


   

  Claudiu TOMA

  CV

   

    Statut:- student
    Research interests: Reconstituiri arheologice 3d, Fotogrametrie
    Email: claudiugtom@gmail.com

   

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  DATE PERSONALE


  Nume: Toma
  Prenume: Claudiu
  Data și locul nașterii: 30.04.1991, Timișoara
  Adresă: Timiș, Timișoara, str. Perlei , nr. 21, bl. 100, ap. 9


  EDUCAȚIE


  2010- prezent: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, specializarea Istorie, Universitatea de Vest Timișoara
  2006-2010: Liceul Pedagogic "Carmen Sylva" Timișoara


  PROIECTE DE CERCETARE


  2010-2011
  Monografia arheologică a localităţii Moşniţa Veche (jud. Timiş) – proiect ce a vizat întocmirea unui studiu complex de arheologia peisajului prin metode de verificare perieghetică sistematică, teledetecţie, aerofotointerpretare, studiu cartografic, topografie arheologică şi prospecţie magnetometrică
  -membru (proiect coordonat de L. Măruia)
  -în colaborare cu D. Micle, L. Bolcu, O. Borlea, C. Floca, I. Vedrilă, E. Pârpâliţă, L. Vidra, A. Gogoşanu


  PUBLICAȚII


  » ARTICOLE/STUDII
  2012


  3D reconstruction of ancient pottery using drawn profiles. A case study: reconstructing a Dacian fruit bowl, [Reconstituirea 3D a unui vas antic utilizând profile desenate. Studiu de caz: reconstituirea unei fructiere dacice], Alexandru Berzovan, Claudiu Toma în Annales d'Université “Valahia”, Section d'Archéologie et d'Histoire, Tome XIV, Târgovişte, 2, 2012, p. 87- 92 (pdf)

  3D RECONSTRUCTION  FOTOGRAMMETRIE  CERCETĂRI ARHEOLOGICE INVAZIVE


  2013

  • iulie: Unip "Dealu Cetăţuica" (jud. Timiş)

  2012

  • iulie-august: Unip "Dealu Cetăţuica" (jud. Timiş)

  2011

  • iulie-august: Unip "Dealu Cetăţuica" (jud. Timiş)

  CERCETĂRI ARHEOLOGICE NON-INVAZIVE


  Periegheze sistematice

  • Repertoriul arheologic și cercetări de analiză a peisajului în zona localității Moşniţa Veche (jud. Timiş)

  LIMBI STRĂINE


  Limba Engleză – mediu


  HOBBY-URI


  • fotografie, muzică, înot, jocuri pc
  •  


   

  Adrian ARDELEAN

  -

  Sorana-Andrada ARDELEAN

  CV

   

    Statut: - sudentă
    Domenii de interes: arheologie, restaurare ceramică
    Email: soryandra@yahoo.com

   

   

   

   

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  DATE PERSONALE


  Nume: Ardelean
  Prenume: Sorana-Andrada
  Data și locul nașterii: 16.10.1991, Timișoara
  Adresă: str. Dr. Ioan Bontila, nr. 33, Timișoara, Timiș


  EDUCAȚIE


  2010- prezent: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, specializarea Istorie, Universitatea de Vest Timișoara
  2006-2010: Liceul Teoretic William Shakespeare, Timișoara


  VOLUNTARIAT


  Activitǎți de voluntariat ȋn domeniul restaurării materialului arheologic ceramic


  LOCURI DE MUNCĂ


  februarie 2012 - prezent: secretarǎ la Asociația Arheo Vest Timișoara


  CERCETĂRI ARHEOLOGICE INVAZIVE


  2013

  • iulie: Unip "Dealu Cetăţuica" (jud. Timiş)

  2012

  • iulie-august: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)
  • 2011

  • iulie: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)

  LIMBI STRĂINE


  Engleză – cunoștințe avansate
  Germană – cunoștințe medii


  HOBBY-URI


  • Cititul, romantismul incurabil, gǎtitul, fotografia, puzzle-uri, excursiile.
  •  


   

  Alexandru BERZOVAN

  CV

   

    Statut: doctorand în arheologie.
    Domenii de interes: A doua epocă a fierului, arheologie, Regatul Dac, ceramică,
    arheologie militară și GIS, spiritualitate dacică, arheologia peisajului.
    Email: berzovanalexandru@gmail.com

   

   

   

   

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  DATE PERSONALE


  Prenume: Alexandru
  Nume: Berzovan
  Locul și data nașterii: 23.03.1986, Caransebeș
  Adresă: str. Miron Costin, bl. 8, ap. 10, et. 2, Arad, jud. Arad.
  Telefon: 0722233550


  EDUCAȚIE


  2012-prezent. doctorand, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași.
  2010-2012: Arheologie și studii clasice, masterat, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.
  2007-2010: Istorie, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest, Timișoara.
  2001-2005: Liceul de Artă ”Sabin Drăgoi”, Arad.


  ALTE AFILIERI


  2005- 2008: membru în cadrul Asociației Culturale Sarmizegetusa


  PUBLICAȚII


  » CĂRȚI

  2012
  Geografia istorică a zonei Moșnița Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren [The Historical Geography of Moșnița Veche area. Archaeological Survey results], Măruia, L.; Micle, D.; Floca, C.; Stavilă, A.; Berzovan, A.; A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Rogozea, O.; Forţiu, S.; Magina, A.; Pîrpîliță, E.; Vedrilă, I.; Horak, P.; Vidra, L.; Gogoșanu, A., Cluj-Napoca, 2012. (pdf)

   

  » STUDII ȘI ARTICOLE

  2012
  Unip, com. Sacoșu Turcesc, jud. Timiș. Punct: Dealu Cetățuica, [Unip, Sacoșu Turcesc, Timiș county. Point: Dealu Cetățuica], Bejan, A.; Măruia, L.; Micle, D.; Berzovan, A.; Stavilă, A.; Floca, C.; Bolcu, L.; Borlea O., in CCA – campania 2011, 2012. (pdf)
  Microscopia tehnologiei antice. Prelucrarea cornului de cerb în epoca regatului dac: o piesă unică descoperită în situl de la Unip, jud. Timiș [Microscopy of ancient technology. Red deer antler manufacture in the age of the Dacian Kingdom: a unique piece discovered at Unip Site, Timiș County], Beldiman C., Cârciumaru M., Măruia L., Berzovan A., Sztancs D.M., Iamandi D., presented at Simpozionul Naţional de Arheometrie, 2012, Bucureşti, 22-23 Martie 2012 (pdf).
  Artefacte din a doua epocă a fierului păstrate în muzee şcolare arădene [Late Iron Age artefacts deposited in school museums from Arad county], Berzovan A., in Arheologie şi Studii Clasice (ed. Pețan A., Bătrânoiu R.), vol. II, Editura Dacica, Bucureşti 2012 (pdf).
  3D reconstruction of ancient pottery using drawn profiles. A case study: reconstructing a Dacian fruit bowl, Berzovan A., Toma C., in Annales d’Université Valahia Targoviste, Section d’Archeologie et d’Histoire,Tome XIV, Nr. 2, 2012 (pdf).
  2011
  Aşezarea dacică de la Agrişu Mare, pârâul Valea Mare (jud. Arad) [The Dacian settlement from Agrișu Mare, Valea Mare stream, Arad county], Pădurean E., Berzovan A., in Istoricul Dan Demşea la a 70-a aniversare (ed. P. Hügel, F. Oarcea), Editura Gutenberg Univers, Arad, 2011 (pdf)
  Descoperiri din a doua epocă a fierului la pătrunderea Mureşului în Câmpia Aradului [Late Iron Age finds at the entry of the river Mureș in the Arad Plains], Berzovan A., Coatu C., in Arheologie şi Studii Clasice, vol. I, (ed. Pețan A., Berzovan A.), Editura Dacica, Bucureşti 2011 (pdf).
  2010
  A clay pot with tamga signs discovered at Şiria (Arad county), Berzovan A., Pădurean E., în Annales d’Université “Valahia” Târgovişte. Section d’Archéologie et d’Histoire, tom XII, no. 2, 2010 (pdf)
  Imagini şi însemnări incizate pe blocuri de piatră din cetăţile dacice din Munţii Şureanului [Images and incisions made on stone blocks from the Dacian fortresses in the Șureanu Mountains], Berzovan A., in Ziridava, XXV/1, 2010 (pdf).
  Contribuţii la repertoriul arheologic al comunei Frumuşeni, jud. Arad [Contributions to the archaeologicall repertoire of the Frumușeni village, Arad county], Pădurean E., Berzovan A., in Studii de Istorie a Banatului, nr. XXXIV, 2010 (pdf).
  2009
  O inscripţie incizată pe un vas dacic de lut descoperit la Pecica – Şanţul Mare (jud. Arad) [An incised inscription on a Dacian clay pot found at Pecica – Șanțul Mare, Arad county], Berzovan A., Olteanu S., Pădurean E., in Studii de Istorie a Banatului, nr. XXXII-XXXIII, 2009 (pdf).

  2007
  Decebalus per Scorilo, (Aspecte arheologice) [Decebalus per Scorilor (Archaeologicall aspects)], Olteanu S., Berzovan A., 2007 (link).

    » RECENZII

  2013
  Gelu Florea, Dava et Oppidum. Débuts de la genèse urbaine en Europe au deuxième âge du Fer, Académie Roumaine, Centre d’Études Transylvaines, Cluj-Napoca, 2011, Berzovan A., in Classica et Christiana, VIII, 2, 2013 (pdf).

  2009
  Dan Dana, Zalmoxis de la Herodot la Mircea Eliade. Istorii despre un zeu al pretextului, Editura Polirom, Iaşi, 2008, Berzovan A., in Terra Sebus, I, 2009 (pdf).

    » VOLUME EDITATE

  2010
  Arheologie şi studii clasice, vol I., (ed. Pețan A., Berzovan A.), Editura Dacica, Bucureşti 2011, ISBN 978-606-92296-7-5.


  CERCETĂRI ARHEOLOGICE INVAZIVE


  2012

  • iulie-august: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)

  2011

  • iulie: Unip „Dealu Cetăţuica”(jud. Timiş)

  2010

  • septembrie: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)

  2009

  • iulie-august: Craiva – ”Piatra Craivii” (jud. Alba)

  2008

  • iulie-august– Craiva – ”Piatra Craivii” (jud. Alba)
  • iulie: Jupa „Tibiscum” (jud. Caraș-Severin)

  CERCETĂRI ARHEOLOGICE NON-INVAZIVE


  Periegheze sistematice

  • Repertoriul arheologic al celei de-a doua epoci a fierului, județul Arad
  • Topografia războaielor daco-romane. Cercetări de teren în Munții Șureanu (Târsa, Ursici, Alun, Luncani, Cioclovina).
  • Cercetări non-sistematice numeroase în județul Arad.

  LIMBI STRĂINE


  Engleză – Cunoștințe avansate
  Franceză – Începător.


  HOBBY-URI


  • Poezie, literatură, pictură, călătorii, iranologie și studii avestice.
  •  


   

  Lavinia BOLCU

  -

  Simona KUTASI

  CV

    Statut:- absolventă master, studentă
                 - membru: - Asociația din Moșnița pentru Inițiative Culturale
    Domenii de interes: Arheologie, Legislație, Politică
    Email: kutasi.simona@yahoo.com

   

   

   

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  DATE PERSONALE                        

  Nume: Kutasi
  Prenume: Simona-Loredana
  Data și locul nașterii: 30.08.1982, Timișoara
  Adresă: com. Mosnita Noua, nr. 11, Timiș
  Telefon (mobil): +40767081911


  EDUCAȚIE

  2010-prezent: Facultatea de Litere Istorie si Teologie, Universitatea de Vest din Timisoara
  2004-2006: Masterat Administratie Publica, Universitatea de Vest Timișoara
  2000-2004: Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timișoara
  1996-2000: Colegiul National Banatean, Timișoara


  ALTE AFILIAȚII

  iulie 2012 –prezent
  Asociatia din Mosnita pentru Initiative Comunitare
  -membră


  LOCURI DE MUNCĂ

  Mai 2005-Aprilie 2011 – Jurist – SC Mimpex SRL, reprezentant al R.A. Monitorul Oficial al Romaniei in Timisoara
  Aprilie 2012-Ianuarie 2013 – Relatii cu clientii – SC For Print SRL, Timisoara
  Februarie 2013-prezent – Asistent Manager – SC Mosnita Imobiliare 2011 SRL, Mosnita Noua, Jud.Timis


  ALTE EXPERIENȚE PROFESIONALE

  2008 – 2012 – Consilier local – Consiliul Local al Comunei Mosnita Noua


  VOLUNTARIAT

  noiembrie 2012
  Actiune de plantat pomi – Mosnita Noua, organizat de Consiliul Local Mosnita Noua in colaborare cu Asociata Ecostuff

  septembrie 2012
  Let`s do it Romania! – Mosnita Noua

  aprilie 2012
  Let`s do it Romania! – Mosnita Noua


  CERCETĂRI ARHEOLOGICE INVAZIVE


  2013

  • iulie: Unip "Dealu Cetăţuica" (jud. Timiş)

  2012

  • iulie-august: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)

  2011

  • iulie: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)

  CERCETĂRI ARHEOLOGICE NON-INVAZIVE

  Periegheze sistematice

  • Repertoriul arheologic și cercetări de analiză a peisajului în zona localității Moşniţa Veche (jud. Timiş)
  •  


   

  Cătălin HANCHEȘ

  CV

   

    Statut:   - masterand
                      - Arhitect
                      - membru: Registrul Urbaniştilor din Romania
                                         Ordinul Arhitecţilor din Romania, Filiala Timiş
    Domenii de interes: studii interdisciplinare istorico-geografice ale aşezărilor umane

    Email: alinhanches@yahoo.com

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  DATE PERSONALE


  Nume: Hancheș Jianu      
  Prenume: Cătălin
  Data și locul nașterii: 03.03.1977, Orăștie, jud. Hunedoara
  Adresă: Str. Petuniei, Nr.7, Timișoara, Timiș
  Telefon (mobil): +40724772341


  EDUCAȚIE


  2011-prezent: Masteratul de Arheologie Interdisciplinară, Universitatea de Vest Timișoara
  1995-2001: Universitatea Politehnică Timişoara – Facultatea de Construcţii şi Arhitectură.
  1991-1995: Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu” Orăştie – secţia Matematică-Fizică


  SPECIALIZĂRI


  martie 2008-prezent: Urbanism şi amenajarea teritoriului, Registrul Urbaniştilor din Romania.
  22 mai – 28 mai 2006: Managementul Proiectelor de Construcţii, Institutul Naţional de Administraţie, Centrul Regional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală Timişoara.
  30 ianuarie – 6 februarie 2005: Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – in Administraţia Publică Locală, Institutul Naţional de Administraţie, Centrul Regional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală Timişoara.
  2002 – prezent: Diploma de Arhitect, Proiectare în arhitectură şi urbanism, Ordinul Arhitecţilor din Romania, Filiala Timiş


  LOCURI DE MUNCĂ


  nov 2006 – prezent: Arhitect (SC ICEBERG SRL)
  martie 2004 – octombrie 2006: Arhitect șef (Primăria Comunei Dumbrăviţa)
  februarie 2003 – martie 2004: Arhitect (BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ “HANCHEŞ JIANU CĂTĂLIN”)
  septembrie 2002 – martie 2004: Arhitect (SC DANCU&ASOCIAŢI SRL)
  iulie 2001-septembrie 2002: Arhitect (SC PRODID SRL)
  august 2000 – martie 2004: Arhitect (SC CORONA TIMEXIM SRL)


  CERCETĂRI ARHEOLOGICE INVAZIVE


  2012

  • iulie: iulie-august: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)

  LIMBI STRĂINE


  Engleză – nivel avansat
  Franceză – nivel avansat
  Germană – nivel avansat


  HOBBY-URI


  • Arheologie, istorie,geografie, tenis, ski, biliard, basket, înot, fotografie, muzică si tradiții autentice
  •  


   

  Octavian ROGOZEA

  -

  Alina GHEORGHE

  CV

   

    Statut: - absolvent masterat
     Domenii de interes: ilustrație arheologică;
    Email: gheorghealina79@yahoo.com

  CURRICULUM VITAE


  DATE PERSONALE


  Nume: Gheorghe
  Prenume: Alina
  Data și locul nașterii: 05.09.1979, Reşiţa
  Adresă: Reşiţa, aleea Mărghitaş, bl. 2, sc. 2, et. 3, ap. 11, Caraş-Severin county


  EDUCAȚIE


  2012-2014: Masterat Arheologie Interdisciplinară, Universitatea de Vest Timișoara
  2011-2012: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, specializarea Istorie, Universitatea de Vest Timișoara
  2002-2004: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, specializarea Istorie, Universitatea de Vest Timișoara
  1998-1999: Facultatea de Istorie şi Filologie, specializarea Istorie, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba-Iulia
  1994-1998: Liceul Teoretic Nr.3, secţia Filologie-Istorie, Reşiţa


  CERCETĂRI ARHEOLOGICE INVAZIVE


  2014

 • july: Unip "Dealu Cetăţuica" (Timiş county)
 • 2013

 • july: Unip "Dealu Cetăţuica" (Timiş county)
 • july: 1- 14 May: Geiselhöering – Salach (Bavaria, Germany) - rescue excavations
 • july: 15- 30 May: Ingolstadt "Gießereigelände" (Bavaria, Germany) - rescue excavations
 • 2012

 • july-august: Unip "Dealu Cetăţuica" (Timiş county)
 • 2003

 • july: Jupa "Tibiscum" (Caraș-Severin county)
 •  

  Lorena MARTIN

  -

  Alexandru IONESCU

  -

  Ingrid MURARIU

  -

  Marian PĂUN

  -

  Felicia RISTEA

  -

  Lucian VIDRA

  CV

   

    Statut:   - absolvent masterat
    Domenii de cercetare: arheologia peisajului, GIS, informatică aplicată în arheologie.
    Email: l.vidra@yahoo.com

   

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  DATE PERSONALE

  Nume: Vidra
  Prenume: Lucian Sebastian
  Data și locul nașterii: 19.01.1986, Timișoara
  Adresă: str. d. Kiriac nr. 11, Timișoara, Timiș

  EDUCAȚIE


  2009-2011: Masteratul de Arheologie Interdisciplinară, Universitatea de Vest Timișoara
  2006-2009: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, specializarea Istorie, Universitatea de Vest Timișoara
  2005-2007: Student Facultatea de Matematica și Informatică, specialitatea Informatică cu predare în lb. Engleză, Universitatea de Vest Timișoara
  2001-2005: Grup Școlar Industrial ”Emanuil Ungureanu”, Timișoara

  LOCURI DE MUNCĂ


  ianuarie 2010 - iulie 2011  Junior Software Developer (Alcatel-Lucent, Timişoara)

   

  PROIECTE


  2010-2012

  Monografia arheologică a localităţii Moşniţa Veche (jud. Timiş) – proiect ce a vizat întocmirea unui studiu complex de arheologia peisajului prin metode de verificare perieghetică sistematică, teledetecţie, aerofotointerpretare, studiu cartografic, topografie arheologică şi prospecţie magnetometrică
  -membru (proiect coordonat de L. Măruia)
  -în colaborare cu D. Micle, L. Bolcu, A. Stavilă, O. Borlea, C. Floca, I. Vedrilă, E. Pârpâliţă, A. Gogoşanu

  2007-2011

  ArheoGis. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş
  -membru(proiect coordonat de Liviu Măruia)

  2006-2007

  eGISpat Timiş – proiect privind întocmirea documentaţiei de specialitate a siturilor arheologice din Lista Monumentelor Istorice a Jud. Timiş, secţiunea Arheologie, 42 situri (proiect nominalizat la Marele Premiu al Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2007)
  -membru
  -coordonatori: L. Măruia, D. Micle

  PUBLICAȚII


  » CĂRȚI

  2012
  Geografia istorică a zonei Moșnița Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren, Măruia, L.; Micle, D.; Floca, C.; Stavilă, A.; Berzovan, A.; A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Rogozea, O.; Forţiu, S.; Magina, A.; Pîrpîliță, E.; Vedrilă, I.; Horak, P.; Vidra, L. ; Gogoșanu, A., Cluj-Napoca, 2012. (pdf)

  2011
  ArheoGis. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş, Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean M.; Stavilă A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C; Vidra, L. , Cluj-Napoca, 2011. (pdf)

  » ARTICOLE/STUDII

  2010

  Medieval earth fortifications from the Romanian N-E Banat in the context of interdisciplinary analysis, Micle, D.; Măruia L.; Kopeczny, S.; Simionescu, S.; Vidra, L. ; Borlea, O.; Floca, C., în Fusion of Cultures. Abstracts of the XXXVIII Conference on Computer Applications and Qantitative Methods in Archaeology. Fco. Javier Melero, Pedro Cano & Jorge Revelles (Editors), Granada, 2010. (pdf)

  CERCETĂRI ARHEOLOGICE INVAZIVE


  2012

  • iulie-august: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)
  • 2011

  • iulie: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)
  • 2010

  • septembrie: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)
  • 2009

  • iulie: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)
  • 2008

  • iulie: Parța „Tell II” (jud. Timiş)
  • 2007

  • iulie: Sînnicolau Mare „Seliște” (jud. Timiş)

   

  CERCETĂRI ARHEOLOGICE NON-INVAZIVE


  Măsurători topografice

  • Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)
  • Unip „Oceală” (jud. Timiş)
  • Bencecu de Jos „Dosul” (jud. Timiş)
  • Hodoni  „La Picioroane” (jud. Timiş)
  • Pădureni „Seliște” (jud. Timiş)
  • Sînnicolau Mare „Viile” (jud. Timiş)
  • Sînnicolau Mare „La Căramizi” (jud. Timiş)
  • Stanciova „Grădiște” (jud. Timiş)
  • Voiteg „Seliște” (jud. Timiş)
  • Parța „Tell II” (jud. Timiş)

   

  Prospecțiuni geofizice - megnetometrie

  • Parța „Tell II” (Timis county)
  • Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)
  • Opatița  „Valul Roman” (jud. Timiş)
  • Berecuța „Valul Roman” (jud. Timiş)

   

  Oana BORLEA

  CV

  Oana-Alexandra Borlea

    Statut:   - absolventă masterat
                     - arheolog debutant (Registrul Arheologilor din România)
    Domenii de interes: analiza chimică a solului aplicată în arheologie, arheologia peisajului
    Email: oana.borlea2@gmail.com

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  DATE PERSONALE

  Nume: Borlea
  Prenume: Oana-Alexandra
  Data și locul nașterii: 25.09.1987, Timișoara
  Adresă: Intr. Râului nr 5, Timişoara, Timiș
  Telefon: mobil: +4 0740058100

  EDUCAȚIE


  2009-2011: Masteratul de Arheologie Interdisciplinară, Universitatea de Vest Timișoara
  2006-2009: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, specializarea Istorie, Universitatea de Vest Timișoara
  2002-2006: Liceul Teoretic„Garabet Ibrăileanu”, Iaşi

  LOCURI DE MUNCĂ


  martie 2012 – prezent: Director executiv (Asociatiei Pro Philharmonia)
  noiembrie-decembrie 2011: Tehnician geolog (SC Banat Archaeosave SRL)
  20-31 octombrie 2011: Recenzor pentru Recensamantului Populaţiei (Primaria Timişoara)
  ianuarie 2010-iunie 2011: Angajat part-time la departamentul Logistica (Alcatel-Lucent Timişoara)
  aprilie 2008-februarie 2009: Asistent manager part-time ( Alcatel-Lucent Timişoara)

   

  ALTE AFILIAȚII


  2007-2010
  2007-2010
  Asociaţiei Studenţilor la Arheologie şi Istorie din România
  -membru fondator şi vice-preşedinte
  2004
  Consiliului Judeţean al Elevilor, Iaşi
  -membru fondator

  ALTE ACTIVITĂȚI


  2008-2010
  Șefă a Cercului de Istorie Veche şi Arheologie, Catedra de Istorie, Universitatea de Vest Timișoara
  2006-2008
  Secretar al Cercului de Istorie Veche şi Arheologie, Catedra de Istorie, Universitatea de Vest
  2005 - 2006
  -membră în colectivul de redacţie al suplimentului Monitorul Adolscenţilor, Iași

  VOLUNTARIAT


  2006-2007
  Voluntar în cadrul organizaţiei World Vision România, biroul Timişoara (activităţi de tipul secretariat, administraţie, logistică, redactare documente şi traduceri)


  PROIECTE DE CERCETARE


  2010-2012
  Monografia arheologică a localităţii Moşniţa Veche (jud. Timiş) – proiect ce a vizat întocmirea unui studiu complex de arheologia peisajului prin metode de verificare perieghetică sistematică, teledetecţie, aerofotointerpretare, studiu cartografic, topografie arheologică şi prospecţie magnetometrică
  -membru (proiect coordonat de L. Măruia)
  -în colaborare cu D. Micle, L. Bolcu, A. Stavilă, C. Floca, I. Vedrilă, L. Vidra, E. Pârpâliţă, A. Gogoşanu

  2007-2011

  ArheoGis. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş

  -membru(proiect coordonat de Liviu Măruia)

  2006-2007

  eGISpat Timiş – proiect privind întocmirea documentaţiei de specialitate a siturilor arheologice din Lista Monumentelor Istorice a Jud. Timiş, secţiunea Arheologie, 42 situri (proiect nominalizat la Marele Premiu al Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2007)
  -membru(proiect coordonat de Liviu Măruia și D. Micle)

  PUBLICAȚII


  » CĂRȚI
  2012
  Geografia istorică a zonei Moșnița Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren, Măruia, L.; Micle, D.; Floca, C.; Stavilă, A.; Berzovan, A.; A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Rogozea, O.; Forţiu, S.; Magina, A.; Pîrpîliță, E.; Vedrilă, I.; Horak, P.; Vidra, L.; Gogoșanu, A., Cluj-Napoca, 2012. (pdf)

  2011
  ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş, Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean M.; Stavilă A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C; Vidra, L., Cluj-Napoca, 2011. (pdf)

  » ARTICOLE/STUDII

  2012
  Unip, com. Sacoșu Turcesc, jud. Timiș. Punct: Dealu Cetățuica, Bejan, A.; Măruia, L.; Micle, D.; Berzovan, A.; Stavilă, A.; Floca, C.; Bolcu, L.; Borlea, O., în CCA – campania 2011, 2012. (pdf)

  2010
  Medieval earth fortifications from the Romanian N-E Banat in the context of interdisciplinary analysis, Micle, D.; Măruia L.; Kopeczny, S.; Simionescu, S.; Vidra, L.; Borlea, O.; Floca, C., în Fusion of Cultures. Abstracts of the XXXVIII Conference on Computer Applications and Qantitative Methods in Archaeology. Fco. Javier Melero, Pedro Cano & Jorge Revelles (Editors), Granada, 2010. (pdf)

  CERCETĂRI ARHEOLOGICE INVAZIVE


  2011

  • noiembrie – decembrie: Lugoj – Deva, Lot 1 (Coştei – Mănăştiur) (jud. Timiş) – diagnostic prin sondaje
  • iulie: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)

  2010

  • septembrie: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)

  2009

  • iulie: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)

  2008

  • iulie: Parța „Tell II” (jud. Timiş)

  2007

  • iulie: Sînnicolau Mare „Seliște” (jud. Timiş)

   

  CERCETĂRI ARHEOLOGICE NON-INVAZIVE


  Periegheze sistematice

  • Repertoriul arheologic și cercetări de analiză a peisajului în zona localității Moşniţa Veche (jud. Timiş)
  • Cercetări de analiză a peisajului în arealul Dealurilor Lipovei (jud. Arad, Timiş, Hunedoara)

   

  Măsurători topografice

  • Unip „Oceală” (jud. Timiş)
  • Bencecu de Jos „Dosul” (jud. Timiş)
  • Stanciova „Grădiște” (jud. Timiş)
  • Voiteg „Seliște” (jud. Timiş)
  • Ostrovu Mic „Villa Rustica” (jud. Hunedoara);
  • Ohaba Ponor „Bordu Mare Cave” (jud. Hunedoara);
  • Şugag „Roman march camps on Comărnicel mountain peak” (jud Alba)

   

  Prospecțiuni geofizice

  • Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)
  • Parţa “Tell 1” (jud. Timiş);

   

  Prospecțiuni chimice

  • Unip „Dealul Cetăţuica” (jud. Timiş)
  •  Şiştarovăţ, ”Bucoviţa Valey” (jud. Arad)

   

  LIMBI STRĂINE


  Engleză – Cambridge ESOL Certificate of Proficiency in English 2005;
              – Cambridge   ESOL  Certificate in Advanced English 2004;
  Franceză – nivel mediu

  HOBBY-URI


  Drumeţiile pe munte, Trekking cu bicicleta, Desenul, Fotografia.


   

  Alin JITĂREL

  CV

  Jitărel Alin

  Description: 7  Statut: profesor, absolvent masterat
    Domenii de interes: Arheologie, Religiile romane și orientale, Mithraismul,
    Email: tcciacova@yahoo.com

   

   

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  DATE PERSONALE

  Nume: Jitărel
  Prenume: Alin
  Data și locul nașterii: 05.10.1976, Ciacova
  Adresă: Timisoara, str. Aleea Azurului, nr. 6, bl. 21, sc. A, ap. 1
  Telefon (mobil): + 4 0732345173; (fix): + 4 0356 809671

  EDUCAȚIE


  2000-2002: Master Romanitate Orientală, Universitatea de Vest din Timișoara
  1994-1999: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, specializarea Istorie, Universitatea de Vest din Timișoara

   

  LOCURI DE MUNCĂ


  2006-prezent: Grup Școlar Industrial ”Emanuil Ungureanu”, Timișoara
  1999-2006: Liceul Teoretic ”Alexandru Mocioni”, Ciacova
  2004-2006: Muzeul Banatului Timișoara     


  2002-2005: Manager-TeleCenter Ciacova N.G.O (Dezvoltarea rurala prin implementarea proiectelor Europene)

  PROIECTE


  2012-2013
  Proiectul Leonardo da Vinci – Dezvoltarea abilitătilor profesionale
  -Asistent
  2008-2010
  Comenius- Roman past and Europe in our times
  -Manager de Proiect
  2007
  Program pentru dezvoltarea educatiei (Grant Național)
  -Asistent Manager


  PUBLICAȚII


   

  » ARTICOLE/STUDII

  2012
  Managementul Calității în Educatie, în Educația în spirit creativ și modern, Timisoara, 2012, pp. 179-184

  2007

  Cultul lui Mithra în Dacia. O scurtă istorie a cercetărilor și descoperirilor, în Studii de Istorie a Banatului, 30-31, 2006-2007, pp. 31-44

  2005

  Aspecte sociale ale cultului mithriac în Dacia, in Analele Banatului, 12-13, 2004-2005, pp.199-223

   

  CERCETĂRI ARHEOLOGICE INVAZIVE


  2010

  • august: Unip „Dealul Cetăţuica” (jud. Timiș)

  • 2007

  • august: Ingolstadt (Bayern, Germania)

  • 2005

  • julie: Jupa „Tibiscum” (Jud. Caraș-Severin)

  • 2004

  • iulie: Jupa „Tibiscum” (Jud. Caraș-Severin)

  • 2003

  • iulie: Jupa „Tibiscum” (Jud. Caraș-Severin)

  • 2002

  • iulie: Jupa „Tibiscum” (Jud. Caraș-Severin)   

  Simona REGEP

  -

  Maria MICLE

  -

  Andreea GOGOȘANU

  CV

   

    Statut:  - student masterat
    Domenii de interes: arheologia peisajului


    Email: eu_deea88@yahoo.com

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  DATE PERSONALE


  Nume: Gogoșanu
  Prenume: Iulia-Andreea
  Data și locul nașterii: 13.12.1988, Motru, jud. Gorj
  Adresă: Calea Șagului, Nr.1-5, Sc.5 Ap.19 Timișoara
  Telefon: (mobil): +4 0735381230


  EDUCAȚIE


  2011-prezent: Masteratul de Arheologie Interdisciplinară, Universitatea de Vest Timișoara
  2008-2011: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, specializarea Istorie, Universitatea de Vest Timișoara
  2004-2008: Colegiul Tehnic Motru, jud. Gorj


  LOCURI DE MUNCĂ


  noiembrie 2012-prezent: operator callcenter (Romtelecom)
  septembrie 2011-aprilie 2012: agent vânzări imobiliare (SC. Nergati SRL)
  iunie 2011-iulie 2011:departament vănzări (SC Seacret Spa SRL)
  iulie 2010-august 2010: Supraveghetor echipa pe șantier arheologic (Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes)    


  PUBLICAȚII


  » CĂRȚI
  2012
  Geografia istorică a zonei Moșnița Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren, Măruia, L.; Micle, D.; Floca, C.; Stavilă, A.; Berzovan, A.; A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Rogozea, O.; Forţiu, S.; Magina, A.; Pîrpîliță, E.; Vedrilă, I.; Horak, P.; Vidra, L.; Gogoșanu, A., Cluj-Napoca, 2012. (pdf)


  CERCETĂRI ARHEOLOGICE INVAZIVE


  2012

  • iulie-august: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)

  2011

  • iulie: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)

  2010

  • iulie-august: Caransebeș ”Balta-Sărată” (jud. Caraș-Severin)
  • septembrie: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)

  2009

  • iulie: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)

  CERCETĂRI ARHEOLOGICE NON-INVAZIVE


  Periegheze sistematice

  • Repertoriul arheologic și cercetări de analiză a peisajului în zona localității Moşniţa Veche (jud. Timiş)
  • Cercetări de analiză a peisajului în arealul Dealurilor Lipovei (jud. Arad, Timiş, Hunedoara)

   

  Prospecțiuni geofizice-magnetometrie

  • Moşniţa Veche „Satu Bătrân” (jud. Timiş)
  • Unip „Dealul Cetăţuica” (jud. Timiş)

   


   

  Elena PÎRPÎLIȚĂ

  -

  Luminița VOICU

  CV

   

    Statut: - masterand 
    Domenii de interes:Desen tehnic, procesarea informațiilor arheologice
    Email: luminita_elena_voicu@yahoo.ro

   

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  DATE PERSONALE


  Nume: Voicu
  Prenume: Luminița
  Data și locul nașterii: 13.12.1989, Drobeta-Turnu-Severin

  Adresă: Drobeta-Turnu-Severin, Mehedinți, România

  EDUCAȚIE


  2009-2012: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, specializarea Istorie, Universitatea de Vest Timișoara
  2005-2009: Colegiul Național Traian, Drobeta-Turnu-Severin


  ALTE AFILIAȚII


  2011-2012
  OSUT (Organizația Studenților Universității de Vest din Timișoara)
  -membră membru al departamentelor H.R (Resurse umane) și S.E.C (Social-Educațional-Cercetare)


  CERCETĂRI ARHEOLOGICE INVAZIVE


  2012

  • iulie-august: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)
  • 2011

  • iulie-august: Sînandrei „Oxenbrickel” (jud. Timiş)
  • 2010

  • septembrie: Unip „Dealu Cetăţuica” (jud. Timiş)

  LIMBI STRĂINE


  Limba engleză – Mediu
  Limba spaniolă – Mediu
  Limba franceză – Începător


  HOBBY-URI-URI


  • Înot, călătorii, drumeții
  •  


   

  Adrian ARDELEAN

  -

  Petru Florin HORAK

  CV

   

    Statut: - absolvent masterat
      - membru Asociaţia Speologică Prusik
    Domenii de interes: Geografie, GIS, informatică de specialitate
    Email: florinhorak@yahoo.com florinhorak@gmail.com

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  DATE PERSONALE


  Nume: Horak
  Prenume: Petru Florin
  Data și locul nașterii: 23.05.1978, Reșița
  Adresă: Timișoara, 300134, Timiș
  Telefon (mobil): + 4 0765213820


  EDUCAȚIE


  2008-2010: Masteratul de Planificarea și dezvoltarea durabilă a teritoriului, Universitatea de Vest Timișoara
  1996-2000: Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, specializarea Geografie
  1992-1996: Grup Școlar Industrial Căi Ferate Timișoara


  SPECIALIZĂRI


  - 2012: Studii Postuniversitare de specializare in informatică, Facultatea de Matematica și Informatică, Universitatea de Vest Timișoara
  - 2012 Stagiul Naţional de Castologie şi Geospeologie, Academia Română, Institutul de Speologie ”Emil Racoviţă”
  - 2011 Scuba Diver (Open Water Certified) , Nr: 65388, NAUI Volare Dive Center (51690) , World Wide, Timișoara
  - 2001 Fenomene de risc si organizarea spațiului, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Catedra de Istorie-Geografie, Universitatea din Oradea
  2008 - 2010  Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat , Casa Corpului Didactic Timiş, Izvin
  -2008 Programul Naţional de Dezvoltare a Competenţelor de Evaluare ale cadrelor Didactice din Învăţământul, Casa Corpului Didactic Timis, Preuniversitar (DeCeE) – geografie, Timișoara
  - 2007 Formare profesională în domeniul utilizării de software educaţional (Ael), SIVECO România S.A. a suitei MS Office 2007 şi a mijloacelor TIC, Timişoara
  -  2006 Implementarea programei şcolare de Consiliere şi Orientare, Casa Corpului Didactic Timiș, Recaş
  - 2004 Certificat de acordare a Definitivării în Învăţâmânt, Universitatea de Vest din Timişoara, Timişoara
  - 1998 Stagiul Naţional de Tehnică de Speologie Alpină, Federaţia Română de Speologie, Băile Herculane


  LOCURI DE MUNCĂ


  2007 - 2009 operator interviu sondaje de opinie – prestări servicii (Centrul pentru Studierea Opiniei şi Pieţe, Bucureşti)
  2005 - 2009 operator interviu sondaje de opinie – prestări servicii (Insomar, Bucureşti)
  2005 - prezent  profesor geografie-istorie (Şcoala cu clasele I-VIII Izvin şi Şcoala cu clasele I-VIII Bazoşu Vechi)
  2004 - 2005 operator interviu sondaje de opinie – prestări servicii (Metro Media Transilvania, Cluj-Napoca)
  2001 - 2005 profesor geografie-istorie (Şcoala cu clasele I-VIII Izvin şi Liceul Teoretic Recaş)
  2000 - 2001 profesor geografie-istorie (Şcola cu clasele I-VIII Vermeş)


  PROIECTE


  2012-prezent
  Sistematizarea speologică a Judeţului Timiş (Asociaţia Speologică Prusik Timişoara)
  Coordonator Proiect


  PUBLICAȚII


  » CĂRȚI

  2012
  Geografia istorică a zonei Moșnița Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren , Măruia, L.; Micle, D.; Floca, C.; Stavilă, A.; Berzovan, A.; A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Rogozea, O.; Forţiu, S.; Magina, A.; Pîrpîliță, E.; Vedrilă, I.; Horak, P.; Vidra, L.; Gogoșanu, A., Cluj-Napoca, 2012. (pdf)

  2011
  ArheoGis. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş, Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean M.; Stavilă A.; Bolcu, L.; Borlea, O.; Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C; Vidra, L., Cluj-Napoca, 2011. (pdf)


  LIMBI STRĂINE


  Limba Engleză – începător


  HOBBY-URI


  • spelogie, cicloturism, caiac, drumeţii montane, schi, arheologie, istorie, scufundări, lectură, amenajări interioare, construcţii, oierit, călărie
  •  


   

  Andrei GEORGESCU

  CV

   

    Statut: - absolvent facultate
    Domenii de interes: Arheologie, perioadă La Tene, civilizație celtică
    Email: andreigva@yahoo.com

   

   

   

   

   

   

   

  CURRICULUM VITAE


  DATE PERSONALE


  Nume: Georgescu
  Prenume: Andrei
  Data și locul nașterii: 30.12.1988, Bucureşti
  Adresă: Calea  Urseni, 34B, Timişoara, jud. Timiş
  Telefon (mobil): 0720446664


  EDUCAȚIE

  2009-2012: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, specializarea Istorie, Universitatea de Vest Timișoara
  2003-2007: Colegiul Economic „F.S. Nitti”, Timișoara


  VOLUNTARIAT


  2010-2013
  Muzeul Banatului Timisoara: Prelucrat ceramica, periegheze, prelucrat documentatie


  LOCURI DE MUNCĂ


  noiembrie 2011-mai 2012: Tehnician geolog (SC Banat Archaeosave SRL)
  aprilie-iulie 2010: muncitor (SC Tomis Research Center SRL)

     


  PROIECTE


  2011

  We are the others: stagiu organizat de asociatiile Turisti Non a caso si GEOTIM cu scopul promovarii imagini Romaniei in Italia (schimb cultural) Bologna, Italia


  CERCETĂRI ARHEOLOGICE INVAZIVE


  2012

  • august-noiembrie: Corneşti-Iarcuri  (jud. Timiş)
  • martie-mai: Autostrada Lugoj-Deva Lot 1, sit 3 (jud. Timiş) - săpături de salvare

  2011

  • noiembrie – decembrie: Autostrada Lugoj – Deva, Lot 1 (sectorul Coştei – Mănăştiur) (jud. Timiş) – diagnostic prin sondaje
  • septembrie – noiembrie: Corneşti „Iarcuri” (jud. Timiş)
  • septembrie:  Ardeu-Cetăţuie (jud. Hunedoara)
  • iulie-august: Timişoara Piaţa 700-Parcare Constructim- săpătură de salvare (jud. Timiş)
  • mai: Pecica „Şanţu Mare” (jud. Arad)
  • aprilie-mai:Timişoara Piaţa 700- Clădirea Modatim (jud. Timiş)-săpătură de salvare

  2010

  • aprilie – septembrie:  Autostrada Timişoara- Arad, Sit 10 – Giarmata, (jud. Timiş) - săpături de salvare

  LIMBI STRĂINE


  Engleză – cunoștințe avansate
  Germană – cunoștințe medii


   

  Ioana CLONŢA

  -

  Bogdan SECULICI

  -

  Copyright 2013 Arheovest Association Timișoara - promoting the archaeological heritage of Banat
  Joomla templates 1.7 by Hostgator